Op donderdagmiddag 16 juni presenteert prof. Jacqueline Cramer, directeur van het USI, de eerste samenwerkingsverbanden en de te verwachten resultaten. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht en ook verbonden aan het USI, gaat in op het belang van een circulaire economie.

Verandering is noodzaak

Het streven naar duurzame ontwikkeling is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De verwachting is dat de wereldbevolking in 2050 gegroeid is naar circa 9 miljard en dat 75% van deze mensen zich concentreert in en rond (hoofd)stedelijke gebieden. Om het welzijn van de aarde en zijn bewoners te kunnen garanderen is verandering noodzaak. Jacqueline Cramer ziet een belangrijke rol weggelegd voor het Utrecht Sustainability Institute. “Onze strategie is om samen met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke partijen kennis te integreren én toe te passen. Dit doen we door ons enerzijds te richten op proeftuinen binnen wijken, bedrijventerreinen en hogere schaalniveaus (stad en regio). Anderzijds willen we een platform bieden voor kennisontwikkeling en reflectie op de samenhang tussen verschillende deelgebieden van duurzaamheid.”

Naar een circulaire economie

Herman Wijffels pleit voor een circulaire economie. “De samenleving gaat een volgende fase in. Wij zijn aangelopen tegen de fysieke grenzen van onze planeet. We leven in een tijd van ‘overshoot’; de mens gebruikt nu al meer dan de aarde leveren kan. De versterking van de ecologische draagkracht van onze planeet kan voor een belangrijk deel plaatsvinden door onze huidige lineaire economie om te vormen tot een circulaire economie. Oftewel: door grondstoffen die afkomstig zijn uit eindige bronnen terug te brengen in de kringloop volgens reduce, recycle, replace principles. De natuur zelf Ã?? waarin alles wat afsterft weer afvalloos wordt gebruikt als grondstof voor nieuw leven Ã?? dient hierbij als lichtend voorbeeld.”

Utrecht Sustainability Institute

Het Utrecht Sustainability Institute is in het leven geroepen om een positief antwoord te geven op het groeiend aantal vraagstukken op het gebied van duurzaamheid: klimaatverandering, energieafhankelijkheid, grondstoffen- en waterschaarste, explosieve urbanisatie en met dit alles gepaard gaande sociale en economische spanningen. De transitie naar duurzame urbane regio’s vormt de kern van de USI-missie, zowel nationaal als internationaal. De focus ligt daarbij op wonen, werken en mobiliteit.

Samenwerking

Het USI is een initiatief van de Universiteit Utrecht samen met TNO en Deltares. De volgende kennisinstellingen hebben zich hierbij aangesloten: Hogeschool Utrecht (faculteit Natuur en Techniek), KNMI, KWR Watercycle Research Institute, ECN, KEMA en Ecofys. In totaal bundelen zo’n 1500 onderzoekers hun krachten. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM zijn eveneens betrokken bij het initiatief. Tevens heeft een kernteam van bedrijven zich aan het initiatief verbonden, waaronder Van Gansewinkel, Eneco, Stedin, IBM, KPN, Movares, Rabobank, Wavin en Vebego.