Dr. Herman Vollebergh is voor een periode van vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Hij bekleedt met ingang van 1 juni 2016 de leerstoel ‘Economie en Milieubeleid’. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Planbureau van de Leefomgeving (PBL), het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Vollebergh zal onderzoek doen naar de effecten van beleidsinstrumenten als belastingen, subsidies en verhandelbare rechten op de kansen voor duurzame ontwikkeling in Nederland. Zijn onderzoek richt zich op een breed palet aan milieu-economische en fiscaal-economische onderwerpen, waaronder de effectiviteit en efficiëntie van energiebelastingen, subsidies en verhandelbare emissierechten, kosten-batenanalyse, en het effect van milieubeleid op technologische ontwikkeling. De verkregen inzichten past hij toe op specifieke beleidsthema’s zoals energie, klimaat en lucht, en afval.

Inbedding van de leerstoel
De leerstoel wordt ingebed bij het Tilburg Sustainability Center (TSC). Leden van dit instituut doen onderzoek op vele gebieden binnen het bredere onderwerp van duurzame ontwikkeling, zoals groei en milieu, gedragseconomie en milieubeleid, agro‐ecologie, recht en milieu, klimaatverandering, en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Personalia

Herman Vollebergh (1961) werkt sinds 2007 bij het PBL. Daarvoor was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na studies economie en sociologie promoveerde hij daar in 1999 op een proefschrift over de grondslagen van de economische wetenschap en de relatie daarvan met milieuvraagstukken.