De minister sprak op een discussiemiddag in Den Haag over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de rol van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden.

MVO gaat niet alleen om wat wij in Nederland en het Westen vinden van milieu- en arbeidsnormen. Evenmin alleen om investeringen in landen die hun eigen bevolking onderdrukken, zoals Birma. Het gaat bijvoorbeeld ook om de vraag of een westers bedrijf een opdracht moet accepteren die een land in grote financiële problemen kan brengen, zoals die voor de bouw van bruggen in Suriname door Ballast-Nedam.

Lees verder op Doris en volg de onderstaande link