Havenbedrijf Amsterdam boekte in 2018 goede resultaten op het gebied van duurzaamheid

Havenbedrijf Amsterdam publiceerde haar Jaarverslag 2018. De jaarcijfers laten een financieel gezonde positie zien van het havenbedrijf, dat profiteert van het gunstige economische klimaat. De toegevoegde waarde van de haven nam met ruim 4 procent toe tot EUR 7,2 miljard en de havengebonden werkgelegenheid steeg met ruim 2 procent naar 68.399 banen.  Er werden ook op het gebied van duurzaamheid goede resultaten geboekt.

Opvallend aan de opbrengsten uit gronduitgiften is het grote aandeel in erfpacht uitgegeven vierkante meters aan bedrijven met biobased en circulaire activiteiten. Van de 45,1 hectare uitgegeven terrein werd ruim twintig procent (9,1 hectare) aan dit type bedrijven toegewezen (2017: 2 procent), zoals twee bedrijven die plastics omzetten in nieuwe grondstoffen. Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Gevoed door gesprekken aan klimaattafels, nieuwe duurzame initiatieven en door de vestiging van nieuwe spelers die actief zijn in de energietransitie en de circulaire economie, zien wij dat de haven kantelt. Het aandeel nieuwe bedrijven met een duidelijk duurzaam profiel begint omvang te krijgen. We worden sneller, slimmer en schoner. Dat is een goede ontwikkeling”.

Zo’n 27 procent (+7 procent) van de schepen ontving een duurzaamheidskorting op het havengeld. De eigen footprint daalde met 25,6 procent, ook een record. Het aantal aangelegde zonnepanelen in het gebied nam in 2018 met 50.024 m2 toe en bedraagt nu 55.000 m2. Het investeringsniveau van het havenbedrijf lag met EUR 53,3 miljoen 40 procent hoger dan in 2017 (EUR 31,9 miljoen).

De Amsterdamse haven speelt bij het bevorderen en realiseren van de duurzame ambities van stad en metropoolregio een belangrijke rol. Ook dit jaar investeert Port of Amsterdam weer in het creëren van duurzame toegevoegde waarde voor stad en regio. Duurzaamheid en ruimte voor bedrijvigheid zijn thema’s die blijvend aandacht krijgen.

Het jaarverslag 2018 van Port of Amsterdam is hier te downloaden.

Share Button