De Postcode Loterij schenkt een bedrag van 1 miljoen euro aan een project om van de Rotterdamse haven een duurzame voorbeeldhavenstad te maken. Het project moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot en een verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam.

Gisteren maakte de Postcode Loterij tijdens haar jaarlijkse Goed Geld Gala bekend dat de duurzaamheidsorganisaties Carbon War Room en Rocky Mountain Institute dit project tot uitvoering kunnen brengen.

In samenwerking met het Rotterdams Havenbedrijf gaan de twee duurzaamheidsorganisaties vervoerders, opdrachtgevers en financiers stimuleren om maatregelen en technieken te implementeren die leiden tot minder CO2-uitstoot. Het project promoot het gebruik van schone elektriciteit aan de wal en verbetert de toegang tot kapitaal om energiebesparende maatregelen te treffen voor bestaande schepen. Vervoerders, hun opdrachtgevers en financiers worden bijeengebracht in events en workshops om de adoptie van CO2-besparende maatregelen te promoten. Ook zullen rapportages over efficient brandstofgebruik en energiebesparende technologieen worden ontwikkeld en verspreid.

De nood is hoog

De wereldwijde scheepvaartindustrie stoot ongeveer vier keer meer CO2 uit dan heel Nederland. Inefficiente schepen verstoken samen voor miljarden euro’s per jaar aan brandstof, wat een verslechtering van de luchtkwaliteit en een vergroting van de uitstoot van CO2 tot gevolg heeft. Als de scheepvaartindustrie het brandstofverbruik op dezelfde wijze door blijft zetten, zal het in 2050 verantwoordelijk zijn voor 18% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Met dit project maken Carbon War Room en Rocky Mountain Institute de haven van Rotterdam tot wereldleider in de modernisering van de scheepvaart en het aanpakken van klimaatverandering. De successen die in de Rotterdamse haven worden behaald, dienen tot voorbeeld voor andere belangrijke havensteden in de wereld.

 

Ruim 312 miljoen euro naar goede doelen

 

De bijdrage aan Carbon War Room en Rocky Mountain Institute is een van de schenkingen die de Postcode Loterij bekend heeft gemaakt tijdens het Goed Geld Gala in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De miljoenenschenkingen aan goede doelen zijn mogelijk gemaakt door de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. Van ieder lot dat zij kopen gaat de helft naar goede doelen. Dit jaar kan de Postcode Loterij ruim 312 miljoen euro schenken aan goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland.