Elk vliegticket staat voor een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot. Via de stichting Trees for Travel compenseert Haven Amsterdam de emissie van de broeikasgassen als gevolg van de buitenlandse dienstreizen. De compensatie bestaat uit (her)aanplant en beheer van bossen, die deze uitstoot van CO2 absorberen.

De bossen worden gecertificeerd door een onafhankelijke certificeerder voor de vastlegging van CO2 en duurzaam bosbeheer op basis van “Forest Stewardship Council”. Door Trees for Travel wordt gekeken waar herstel en behoud van duurzame bossen in de wereld het hardst nodig is. Een en ander gaat in overleg met de desbetreffende overheid en de lokale bevolking, die nauw wordt betrokken bij de projecten.

Haven Amsterdam heeft gekozen voor herstel van het regenwoud in Maleisië. Het betreft een project van 30.000 ha. groot bosgebied in de deelstaat Sabah, het “Danum Valley Rehabilitation Project”.
Hier zullen voor Haven Amsterdam 1080 bomen worden geplant ter compensatie van de 180 ton CO2-uitstoot, veroorzaakt door dienstreizen naar het buitenland.

Ook in de haven zullen de komende periode 1000 bomen geplant worden ter verfraaiing van het havengebied en geeft Haven Amsterdam invulling aan het concept duurzame haven.

Hans Gerson, algemeen directeur Haven Amsterdam, plantte op 29 november, samen met Sjaak de Ligt, directeur Trees for Travel, de eerste boom op de hoek Oceanenweg/Ruigoordweg als symbool voor de meer dan 2000 bomen die Haven Amsterdam zal laten planten.
Haven Amsterdam is hiermee de enige, en trendsetter, binnen de gemeentelijke Amsterdamse bedrijven die zijn dienstreizen klimaatneutraal compenseert.