Piet Adema motiveert de keuze voor de prijswinnaar als volgt: “Hartman is een pionier in de wijze van ondernemen, zowel op energiegebied als op het sociale vlak. Het bedrijf gaat veel verder dan de wet verplicht en veel verder dan andere branchegenoten. Het bereikt een sterke spin-off van haar duurzame gedachten, activiteiten en producten richting afnemers, consumenten, andere agrariërs en werknemers. Hartman BV weet van investeringen in duurzaamheid economisch rendement te maken. Het bedrijf is op grote schaal en in diverse vormen bezig met klimaatbeleid waaronder energiebesparing, opwekking en gebruik van groene energie, beperking en hergebruik van CO2 en hergebruik van reststoffen als biobrandstof. Daarnaast neemt het grote maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich door werkverschaffing, scholing en re-integratie van jongeren, mensen met een arbeidshandicap of problematisch arbeidsverleden. Het is door één van de grootste concerns in Nederland verkozen als hofleverancier vanwege prijs en kwaliteit. Kortom het is een perfect voorbeeld voor veel bedrijven in Fryslân die op integrale en duurzame wijze (People, Planet én Profit) willen ondernemen.”

De duurzaamheidsvoucher wordt aangeboden door de provincie Fryslân en de Kamer van Koophandel. Deze voucher kan de winnaar besteden aan onderzoek of ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De kennisvouchers worden aangeboden door het Cartesius Instituut. Dit betekent dat de drie bedrijven over een afstudeerder van de technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente kunnen beschikken die onderzoek doet naar duurzaamheid en innovatie op basis van de door de bedrijven geformuleerde bedrijfsvragen.

De Friese Duurzaamheidsprijs werd voor de tweede keer uitgereikt. Vorig jaar won VBI Schuilenburg uit Oostermeer.