De Hanzehogeschool Groningen heeft zich deze week als eerste Nederlandse hogeschool aangesloten bij Electronics Watch. Deze onafhankelijke monitoringsorganisatie ondersteunt Europese publieke organisaties bij het verduurzamen van hun ICT-inkoop. In samenwerking met Electronics Watch gaat de Hanzehogeschool haar leveranciers stimuleren structurele verbeteringen in arbeidsomstandigheden op fabrieksniveau door te voeren. SOMO is één van de initiatiefnemers van Electronics Watch.

Duurzaamheid
De Hanzehogeschool Groningen profileert zich als een maatschappelijk bewuste onderwijsinstelling met duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2011 werd Hanze de eerste Fairtrade gecertificeerde hogeschool van Nederland.

In Nederland gingen het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de gemeente in Utrecht de Hanzehogeschool voor als deelnemers aan Electronics Watch. Verder heeft Electronics Watch deelnemers in Spanje en Engeland, waaronder onderwijsinstellingen, inkoopconsortia en openbaarvervoerbedrijf Transport for London.

De elektronica-industrie is één van ’s werelds snelst groeiende sectoren. Ondanks het moderne en hightech imago van deze industrie zijn de arbeidsomstandigheden in de fabrieken vaak onder de maat. Belangrijke kwesties zijn onder andere de zeer lange werkdagen, lage lonen, blootstelling aan giftige, kankerverwekkende stoffen, ernstige beperking van de vrijheid van vakvereniging, uitbuiting van studenten-arbeiders. Dit geldt voor de assemblagefabrieken waar de eindproducten in elkaar gezet worden, als ook voor de productie van onderdelen.

Electronics Watch
Electronics Watch maakt maatschappelijk verantwoorde inkoop van ICT-hardware in Europa mogelijk, door onderzoek, monitoring en verbetering van arbeidsomstandigheden in de fabrieken die leveren aan organisaties in de (semi)publieke sector. Ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, gemeenten maar ook inkoopconcerns kunnen zich bij Electronics Watch aansluiten. Electronics Watch biedt organisaties concrete handvatten en begeleiding om de inkoop van ICT-hardware te verduurzamen.

De huidige deelnemers aan Electronics Watch hebben een gecombineerd inkoopvolume van ca. €1.3 miljard. Dit betekent dat deze publieke sector organisaties gezamenlijk een aanzienlijke invloed hebben.

Pauline Overeem van SOMO:Het is geweldig dat de Hanzehogeschool deze stap zet. Meer onderwijsinstellingen en andere organisaties in Nederland moeten dit goede voorbeeld volgen. De publieke sector heeft een behoorlijke inkoopmacht en moet die ook aanwenden. Elke nieuwe deelnemer stelt Electronics Watch in staat om effectiever invloed uit te oefenen op marktpartijen en zo wereldwijd structurele verbetering van arbeidsomstandigheden op de werkvloer voor elkaar te boksen.”