Volgens het Ernst & Young onderzoek staat bij 73 procent van de ondervraagde internationale ondernemingen het onderwerp MVO hoog op de bestuurlijke agenda terwijl 94 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat het ontwikkelen en implementeren van een MVO strategie zakelijke voordelen voor hun onderneming kan opleveren. Desondanks is slechts 11 procent hier daadwerkelijk actief mee bezig.

Eén van de belangrijkste redenen voor ondernemingen om meer aandacht te willen besteden aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is volgens het onderzoek de toegenomen bewustwording voor de rol van -stakeholders’ zoals medewerkers, klanten en investeerders. ‘Werken volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is heden ten dage een van de beslissende factoren voor stakeholders in hun keuze voor een bepaalde onderneming’, aldus Nancy Kamp, senior manager bij het Directoraat Vaktechniek van Ernst & Young.

Ondernemingen moeten echter een groot aantal barrières slechten om MVO naadloos onderdeel van hun bedrijfsvoering te laten zijn. Kamp: ‘Het in- en externe gedrag van een onderneming bepaalt in zeer sterke mate het vertrouwen dat stakeholders in een onderneming hebben. Om dat gedrag goed te kunnen doorgronden is de vraag bij stakeholders naar transparantie en openheid sterk toegenomen. Het gevolg hiervan is dat ondernemingen niet alleen bezig moeten zijn met het inbedden van MVO strategieën in hun bedrijfsvoering om zo aan de wensen van stakeholders tegemoet te komen, ze moeten ook balans brengen in hun huidige en gewenste MVO imago door hierover in voldoende mate extern te rapporteren. Dat vergt flink wat inspanning.’

Een andere belangrijke uitdaging waarvoor ondernemingen staan, is het meten van het succes van de onderneming en daarbij rekening houden met niet-financiële indicatoren. ‘Ook niet-financiële indicatoren spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de aandeelhouderswaarde van een onderneming. Het goed monitoren van deze indicatoren is essentieel om de perceptie van stakeholders te kunnen begrijpen en te managen en daarmee ook de ondernemingsdoelstellingen’, stelt Kamp.

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een bepalende factor voor stakeholders die ondernemingen niet meer kunnen negeren. Ondernemingen die er niet in slagen MVO te omarmen en in hun bedrijfsvoering in te bedden, zullen de concurrentiestrijd dan ook uiteindelijk verliezen.’