Onder de schrijvers zijn ondermeer bedrijven als Shell en Air-France KLM. Zij willen in gesprek met de Europese Commissie.
De 25 ondernemingen willen praten over het systeem van verhandelbare emissierechten. Over dit beleid hebben de concerns zorgen. In het kader van het systeem van verhandelbare emissierechten willen de regeringen doelstellingen vaststellen die verder gaan dan het jaar 2012. Dan loopt het Kyoto-protocol af, waarin afspraken zijn gemaakt over de vermindering van uitstoot van kooldioxide. De 25 willen weten wat die doelstellingen daarna zijn.