Uit onderzoek van Ethicon, wetenschappelijk ethiekcentrum van de Rotterdam School of Management/Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, blijkt dat één op de drie grote bedrijven in 2001 met laakbaar gedrag de dagbladen heeft gehaald. Meer dan een kwart van de negatieve berichten gaat over fraude. Vooral de beursfraude en de bouwfraude kregen veel belangstelling. Andere veel belichte incidenten betroffen het negeren van veiligheidsvoorschriften, het maken van prijsafspraken en het handelen met voorkennis. Schending van mensenrechten, seksuele intimidatie, belangenverstrengeling en milieuvervuiling komt in circa vijf procent van de krantenberichten over incidenten aan de orde. Eén op de zeven berichten bevat positief nieuws.

Vooral Shell kreeg veel positieve aandacht op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Opvallende uitkomst van het onderzoek is, dat na de aanslagen van 11 september de negatieve aandacht voor bedrijven meer dan een maand lang is gehalveerd. Maar in de laatste twee maanden van het vorig jaar zijn juist de meeste berichten verschenen over bedrijven die tegen de lamp zijn gelopen. -De aanslagen hebben weliswaar de media-aandacht voor de integriteit van ondernemingen tijdelijk verdrongen, maar uiteindelijk krijgt integriteit meer aandacht. We zijn ons immers na de aanslagen meer bewust geworden van veiligheid, gezondheid en integriteit. Organisaties die maatschappelijke normen aan hun laars lappen kunnen rekenen op meer negatieve aandacht dan voorheen,” aldus de onderzoekers.