Consumenten doen een beroep op merken om verantwoordelijkheid te nemen voor het verminderen van de impact van klimaatverandering. Ze vinden dat overheden te weinig vooruitgang boeken op dit onderwerp, zo blijkt uit het onderzoek van Havas Media. In tweederde van de onderzochte markten verwachten mensen meer oplossingen van bedrijven en hun merken, dan van de overheid. Slechts 11% van de respondenten is het er wereldwijd zeer mee eens dat hun overheid voldoende doet om klimaatverandering te stoppen.

Enkele uitkomsten:
o 80% Van de consumenten voelt zich actief betrokken bij het onderwerp, 89% verwacht meer groene producten te kopen in het komende jaar, 35% is bereid daarvoor meer te betalen. 80% zou meer groene producten kopen als er meer aanbod was.
o Mensen in opkomende markten (bijv. Brazilië, India, China) zijn meer bezorgd over de klimaatverandering dan consumenten in ontwikkelde landen als de VS, het VK en Duitsland. Eerstgenoemde zijn ook eerder bereid om meer te betalen voor ‘groene’ producten. In ontwikkelde landen zijn mensen niet bereid hun levensstandaard op te geven. Merken kunnen hierop inspelen door oplossingen te bedenken die mensen in staat stellen hun levensstandaard te handhaven, en die resulteren in een hogere prijs, hogere loyaliteit en een hoger marktaandeel.
o Mensen zijn zich steeds meer bewust van de schade die door afzonderlijke bedrijven wordt aangericht. Bedrijven die niet verantwoordelijk handelen kunnen zich niet langer verschuilen achter de algemeen positieve perceptie van de sector waarin ze opereren. Zo worden banken als sector gepercipieerd als minder milieubelastend dan de energie-industrie. Toch zijn er individuele banken die bij de consument de indruk wekken dat ze minder milieuvriendelijk zijn dan enkele beter scorende energie-bedrijven.

Alfonso Rodes, CEO van Havas Media: ‘Dit onderzoek is gedaan om begrip te ontwikkelen over de impact van grote verschuivingen in de consumentenperceptie van de merken van onze klanten. Het is ons duidelijk dat klimaatverandering en de bijbehorende verandering in consumentengedrag een van de grootste uitdagingen is van de komende tien jaar. Dit onderzoek is het begin van een continue dialoog die we samen met onze teams en klanten opstarten, en helpt ons de discussie, het begrip en ons advies te verdiepen.’