Ongeveer twee maanden na de tewaterlating van het symbolische eerste zonnebootje is drijvend zonnepark Sellingen afgerond. Het drijvende zonnepark is nu officieel de grootste van Europa met ruim 76.600 zonnepanelen. Ook voor de provincie Groningen is het een bijzondere nieuwkomer; het is het eerste drijvende zonnepark wat in de provincie is gerealiseerd.

Het zonnepark is gerealiseerd op de voormalige zandwinplas van Kremer Zand en Grind en geeft een boost aan de duurzame doelstellingen van het bedrijf. Eerder gaf Chris Kremer aan dat de komst van het zonnepark een zeer belangrijke pijler is in het duurzaamheidsplan ‘Waar ook de natuur wint’ van de onderneming.

Geen ecologische impact, wel een lokale

Het drijvende zonnepark is gerealiseerd op het diepste gedeelte van de voormalige zandwinplas en is zo gesitueerd dat het zoveel mogelijk uit het zicht ligt van het recreatiegedeelte van de voormalige zandwinplas. Door het drijvende zonnepark op het diepste gedeelte te realiseren heeft het geen negatief effect op de ecologie, zo bleek uit een onderzoek dat ter plaatse is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Dit werd onlangs ook bevestigd door een recent onderzoek van Buro Bakker en Hanzehogeschool Groningen, dat uitgevoerd is bij twee andere drijvende zonneparken van GroenLeven.

Voor dit drijvende zonnepark zijn nog extra voorzieningen getroffen, zoals het aanleggen van een groenwal en een oeverzwaluwwand. Verder zullen de vogelbewegingen als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming de komende 4 jaar gemonitord worden door Royal Haskoning DHV in samenwerking met lokale vogeltellers.

De lokale omgeving profiteert van de komst van het zonnepark. Zo wordt er de komende 15 jaar een financiële bijdrage gestort in het omgevingsfonds van de gemeente Westerwolde, waarmee de regio nog verder verduurzaamd kan worden. Verder is het drijvende zonnepark gerealiseerd in samenwerking met diverse lokale ondernemers. Tot slot heeft GroenLeven ook waarde toegevoegd aan de recreatieve zijde van de plas door er een speelschip te bouwen. Aan de noordzijde wordt een uitkijkplatform gebouwd aan het al bestaande wandelpad.