Merkenvergelijker Rank a Brand constateert een gebrek aan duurzaamheid bij de acht grootste chipsmerken in Nederland. Geen van deze chipsmerken maakt serieus werk van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is opvallend dat geen van de merken die door Rank a Brand zijn onderzocht hoger scoort dan een D-label, op een schaal van A (best) tot E (slechtst).

Radboud van Delft, directeur van Rank a Brand: “De vraag die we onszelf gesteld hebben is de volgende: hoe duurzaam en eerlijk zijn onze chips? Er zijn verschillende aspecten waar Rank a Brand naar heeft gekeken. Zo hebben we onderzocht of de merken gebruik maken van duurzame ingrediënten, zoals biologisch geteelde aardappelen en duurzame varianten van (of alternatieven voor) palmolie. Ook is gekeken naar het klimaatbeleid en het gebruik van duurzame energie. Tenslotte zijn we nagegaan hoe de merken presteren op het gebied van arbeidsomstandigheden.”

Van de 17 punten die in het onderzoek van Rank a Brand te behalen vielen, ontvingen de hoogst scorende merken slechts vier punten, voldoende voor een D-label. Deze score geldt voor Doritos, Lay’s en Smiths; allen onderdeel van het Amerikaanse concern PepsiCo. De merken kregen punten voor hun beleid om de CO2-uitstoot te beperken, voor het minimaliseren van afval en verpakkingen en voor het hebben van een gedragscode voor betere arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden.

Kettle en Pringles halen met drie punten allebei nog net het D-label. Pringles scoort punten vanwege het hebben van een klimaatbeleid, een gedragscode voor betere arbeidsomstandigheden en het beperken van de afvalstroom. Kettle krijgt naast een punt voor een klimaatbeleid ook punten voor het gebruik van duurzamere olie en het hebben van een biologisch chipsmerk, met bijbehorende duurzamere ingrediënten. Van Delft: “De andere drie merken die zijn onderzocht, Croky, Burts en Tyrrells, melden helemaal niets over hun duurzaamheidsprestaties en scoren daarmee het laagste E-label. Rank a Brand adviseert consumenten om deze merken voorlopig links te laten liggen tot hun duurzaamheidsbeleid zichtbaar is verbeterd.”
rank_chips