Richard Mitchell en zijn mede-onderzoekers hebben bevonden dat het verschil in aantal sterfgevallen tussen hoge inkomensklassen en lage inkomensklassen twee keer zo klein is wanneer zij wonen in een natuurrijke omgeving. Mensen die recreëren of sporten in de natuur, zijn doorgaans gezonder dan mensen die niet makkelijk het groen kunnen opzoeken. Aanwezig zijn in een groen omgeving is al voldoende om de bloeddruk en het stressniveau te verlagen; mensen genezen hier zelfs sneller na een operatie.

De uitkomsten van dit onderzoek sluiten aan bij de bevindingen van Nederlands onderzoek in 2006 aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek naar Gezondheid. De 270 duizend testpersonen voelden zich gezonder naarmate er in een straal van 3 kilometer rond hun huis meer groen was. Op mensen met een lagere opleiding, ouderen en jongeren had groen een nog grotere invloed, mogelijk omdat zij meer tijd thuis doorbrengen.

Het Britse onderzoek is echter het eerste dat kijkt naar de invloed van groen op het verschil in gezondheid tussen arm en rijk. Voor het onderzoek zijn de sterftecijfers van 366.348 mensen onder de pensioenleeftijd bekeken. Het verschil in levensverwachting tussen de twee groepen is het kleinst wanneer het gaat over het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten. Groene omgevingen hebben volgens het onderzoek geen invloed op het voorkomen van longkanker.

Onderzoekers adviseren de leefomgeving te vergroenen omdat het een betere methode is om de gezondheid van mensen te verbeteren dan media campagnes en informatieverspreiding.