Groendus is een nieuw energienetwerk, gevormd uit vijf gespecialiseerde energiebedrijven die hun krachten bundelen om de energiemarkt te vernieuwen. Onder leiding van CEO René Raaijmakers en Jeroen de Haas voegen Greenspread, Rooftop Energy, Solaris Industria, CT Energy en Ealyze zich samen als Groendus. Het doel is om de energietransitie te versnellen. Door een vernieuwende integrale aanpak op slim besparen, zelf opwekken en direct in- en verkopen helpt Groendus zakelijk Nederland op weg naar 100% schone energie.

Organisaties en instellingen kunnen via Groendus energie besparen, opwekken en in- en verkopen. Groendus brengt de route naar schone energie volledig in kaart. Een belangrijke factor is het inzetten op gelijktijdigheid: je benodigde energie gebruiken op het moment dat het wordt opgewekt bij hernieuwbare energiebronnen. Het liefst zo lokaal mogelijk, vanaf eigen dak of ergens in de buurt. Zo wordt de energiehuishouding drastisch verduurzaamd en het rendement verhoogd.

Nieuwe manier van denken en doen

Het is tijd voor fundamentele veranderingen in het energiesysteem, stelt Jeroen de Haas. “Er is een flinke beweging gaande richting een CO2-neutrale toekomst. De vraag naar elektriciteit stijgt: we kiezen steeds vaker een auto op batterij in plaats van brandstof en verwarmen meer en meer op elektriciteit. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee, want het sterk toenemende aanbod van schone energie is weersafhankelijk en daarmee volatiel. De mismatch van vraag, aanbod en timing zorgt ervoor dat er nu nog grijze stroom ingezet moet worden op momenten dat schone energie simpelweg niet leverbaar is. De oplossing ligt voor een groot deel in het stimuleren van energieverbruik op hetzelfde moment als dat het wordt opgewekt. Dit vergt een andere, meer integrale aanpak dan vandaag de dag gangbaar is. Het is dus tijd voor een nieuwe manier van denken en doen.”

Vernieuwende integrale aanpak

Robuuste energie-data in combinatie met een integrale aanpak staan aan de basis van de noodzakelijke energietransitie. Groendus zet een aantal belangrijke disciplines bij elkaar, voortbouwend op het succes van bestaande ondernemingen in duurzame energie. René Raaijmakers: “Het bewustzijn van de CO2-uitstoot en de noodzaak van verduurzaming groeit bij ondernemers en bestuurders. Er bestaat echter op dit moment geen logische partij die integraal naar verduurzaming van het energiegebruik kijkt. Met Groendus vallen alle nodige elementen onder één dak. Zo helpen we het bedrijfsleven stap voor stap met hun eigen weg naar 100% schone energie.”

Hoe het werkt

Elke organisatie is anders en de weg naar schone energie verschilt per gebruiker. Het begint wel altijd bij het analyseren van het verbruik en de energiebehoefte op uurbasis. Het algoritme van Groendus gaat op zoek naar de ‘perfect match’ met duurzame, lokale energiebronnen. Slimme data-analyses maken verbindingen die normaal onzichtbaar blijven. Op de energiemarktplaats van Groendus worden per uur matches gemaakt tussen lokale in- en verkopers. Helder en transparant, zonder tussenkomst van traditionele energieleveranciers. Daarnaast ontwikkelt en financiert Groendus opweksystemen bij de klant, zodat ondernemers maximaal gebruik maken van hun eigen opwekpotentieel. Een data gedreven bespaarplan zorgt dat er geen onnodige energie verbruikt wordt.

Niet over één nacht ijs

De integrale aanpak van Groendus vormt een belangrijke stap in het vernieuwen van het huidige energiesysteem. Maar de markt is niet van de een op de andere dag volledig CO2-neutraal, stelt Jeroen de Haas: “We geloven dat je de toekomst zelf kan maken, door niet alleen vooruit te denken maar vooral vooruit te doen. Zo proberen we op een duurzame manier bij te dragen aan het leefbaar houden van onze aarde. Met een continue balans tussen duurzaamheid en business case realiseren we het doel van 100% schone energie, stap voor stap.”