Volgens Bart Staes, europarlementariër voor GroenLinks en het Vlaamse Groen! bevat het rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen waarover deze week gestemd is een aantal sterke aanbevelingen. “Helaas heeft een meerderheid van socialisten en christen-democraten het rapport op één belangrijk punt afgezwakt.”

Hoofdelijke aansprakelijkheid verworpen
Staes en de Europese Groenen bekritiseren het feit dat de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van onderaannemers en toeleveringsbedrijven van tafel is geveegd. ” Dit maakt het voor bewuste consumenten veel lastiger om producten te kopen waarvan 100% vaststaat dat ze voldoen aan de regels van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij veel bedrijven bestaat er namelijk een wirwar van onderaannemers en toeleveranciers,” aldus Staes. “Wat dit concreet inhoudt? Een consument weet bijvoorbeeld niet als hij een sportschoen van een bepaald merk koopt of de rubber zolen wel net zo verantwoord zijn geproduceerd als de veters, terwijl de sportschoenfabrikant wel prijkt met het predikaat van een maatschappelijk verantwoorde onderneming.”

Positief: sociaal jaarverslag en openbare aanbestedingen
Ronduit positief is de aanbeveling van het Europees Parlement om bedrijven die verplicht een jaarrekening moeten voorleggen naast een jaarlijkse milieurapportage ook verslag uit moeten brengen over de sociale omstandigheden in de onderneming. Ook dienen bij openbare aanbestedingen (meerdere bedrijven die offertes uitbrengen voor een bepaald project) de sociale en ecologische effecten meer meegewogen te worden.