Met elkaar bebouwen zij 25.531 hectare op milieuvriendelijke wijze. Dat komt neer op 1,3 procent van de landbouwgrond. Dit blijkt uit een overzicht dat het CBS maandag heeft gepubliceerd. Er waren vorig jaar zo’n 100.000 landbouwbedrijven in Nederland.

De toename is vooral te danken aan melkveehouders die op een biologische werkwijze overstapten. Ook steeds meer kippen- en varkensboeren en tuinders kiezen hier voor.

In andere Europese landen zijn veel meer biologische boeren. In Oostenrijk bebouwen zij 8 procent van de landbouwgrond, in Scandinavië tussen de 5 en 6 procent. Een belangrijke verklaring is dat Nederland een traditie van intensieve landbouw heeft. -Een boer moet er hier veel meer voor laten om het predikaat biologisch te kunnen krijgen,’ aldus een woordvoerder van het ministerie van Landbouw.

Een boer is biologisch als hij geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Ook moet hij zich houden aan voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen.