Vandaag publiceert Greenchoice zijn duurzaamheidsverslag over het jaar 2019. Het verslag laat zien welke impact de groene energieleverancier op zijn omgeving maakt en zet op een rij welke bijdrage de organisatie levert aan het vergroenen van de wereld. Waar Greenchoice vorig jaar zijn duurzaamheidsverslag nog in een PDF-versie presenteerde, is dit jaar gekozen voor een online versie.

Greenchoice beschrijft 2019 als een “mooi en bijzonder” jaar. De organisatie ontplooide vele activiteiten. Verschillende mijlpalen, waaronder de opening van een megabatterij, het verkrijgen van de Sustainable Brand Award en de overname van de Energie Transitie Groep, komen in het verslag aan bod. Een waardecreatiemodel vormt de kern van het verslag. Aan de hand van dit model geeft de energieleverancier uitgebreid inzicht in de belangrijkste resultaten die zijn geboekt en laat zien tot welke impact die hebben hebben geleid.

Bijdrage aan vijf Sustainable Development Goals

De impact van de organisatie relateert Greenchoice aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn opgesteld voor overheden, bedrijven en burgers om te werken naar een duurzamere, inclusieve wereld in 2030. Greenchoice leverde in 2019 een bijdrage aan 5 van de 17 doelen:

SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

Om verduurzaming en besparing te versnellen, bood Greenchoice slimme, duurzame en betaalbare producten. De organisatie leverde in totaal 3,4 TWh duurzame energie aan 566.000 klanten en gaf hen tips over energiebesparing.

SDG 11 en 17 – Duurzame steden en gemeenschappen en Samenwerking voor de SDG’s
Energie wordt in ons land steeds meer ‘om de hoek’ opgewekt door lokale projecten. Door samen te werken met 218 lokale energieprojecten en 144 energiecoöperaties maakte Greenchoice het afgelopen jaar duurzame, lokale energie van en vóór iedereen mogelijk en versnelt de energietransitie in ons land op lokaal niveau.

SDG 13 en 15 – Klimaatactie en Leven op het land
Greenchoice investeerde in 2019 € 18,9 miljoen in duurzame energieprojecten. Daarmee zorgde de organisatie voor een snellere transitie naar een CO2-arme samenleving. Met verschillende bosprojecten, waarmee in totaal meer dan 1 miljoen hectare bosgebied wordt beschermd, compenseert Greenchoice niet alleen de uitstoot van het gasverbruik van zijn klanten, maar draagt de organisatie ook bij aan klimaatadaptatie. Greenchoice werkt aan het tegengaan van landdegradatie, stimuleert duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen, en draagt bij aan het behoud van biodiversiteit. In 2019 beschermde Greenchoice 141 bedreigde diersoorten.

Op weg naar Altijd Groen

Bij het vaststellen van een nieuwe meerjarenstrategie, herformuleerde Greenchoice in 2019 zijn visie. De energieleverancier gaat voor ‘Altijd Groen’. Het betekent dat organisatie werkt aan een Nederland waarin niemand, te beginnen bij de eigen klanten, nog grijze stroom gebruikt. Ook op de momenten als de zon niet schijnt, of als het niet waait en de opwek van groene stroom minimaal is. Er zijn nieuwe ontwikkelingen en gedragsverandering voor nodig, aldus Greenchoice.

Lees het online jaarverslag hier