Ondernemers in de agri-, food- en tuinbouwsector dragen vaak veel meer bij aan een duurzame en circulaire maatschappij dan dat zichtbaar is voor de consument. Het blijft lastig om de consument te enthousiasmeren om voor een duurzaam alternatief te laten kiezen. Tijdens het vierde jaar krijgen de studenten van hogeschool Inholland Delft de kans om het verhaal van duurzame bedrijven zichtbaar te maken om zo de impact te vergroten.

Ieder jaar organiseert Inholland Delft in periode 1 en 2 voor vierdejaars studenten het project Green Juniors. Studenten van de verschillende opleidingen (Food Commerce and Technologie, Dier in de Duurzame Samenleving, Landscape and Environment Management en Tuinbouw & Agribusiness) krijgen de kans om samen te werken aan een groot project uit het werkveld van deze vier opleidingen. De meeste projecten hebben een multidisciplinair karakter en de focus ligt vaak ligt op een verbindend thema zoals ondernemen. De opleidingen halen ieder jaar projecten op bij opdrachtgevers uit het werkveld, waarna de studenten zelf kiezen met welk project ze aan de slag gaan.

Een andere kijk

“Het project zit goed in elkaar. Studenten ervaren hoe ze met medestudenten van andere opleidingen en disciplines, moeten samenwerken”, vertelt Teffany Kartopawiro (docentbegeleiders Green Juniors). “Op deze manier ervaren de studenten dat medestudenten met verschillende achtergronden, andere denkwijzen hebben. Deze denkwijzen worden met dit project mooi samengebracht waardoor ieders expertise wordt gebruikt en zo de krachten worden gebundeld.”

Een innovatieve tool voor verbinding tussen dier en mens

Teffany begeleidt op dit moment een projectgroep die aan de slag is voor een varkenshouderij: Zuiderzeevarken; Good Food, Good Mood. Veel ruimte, licht en een ondergrond (stro) waarin de varkens kunnen wroeten. Hun vlees wordt rechtstreeks afgezet naar ongeveer 25 slagers in Noord-Holland. Ook zijn er steeds meer restaurants die het vlees van Zuiderzeevarken op de kaart zetten. Om de consument meer te verbinden met “de stal” is de eigenaar op zoek naar een innovatieve tool die interactie t tussen de varkens en de consument mogelijk maakt. “De groep studenten die aan deze opdracht werkt is op dit moment bezig met een tool die deze verbinding mogelijk moet gaan maken. In de groep zitten naast vier studenten van de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving ook een student van de opleiding Food Commerce and Technology. Zij zochten de samenwerking op met een student van de opleiding Informatica en één student Elektrotechniek. Ondanks dat deze opdracht buiten de comfortzone van sommige studenten valt, is de groep heel hard bezig met de ontwikkeling van de juiste software. De studenten zoeken daarnaast heel goed de samenwerking op met externe partijen die iets voor hen kunnen betekenen.”

Een frisse blik

Naast dat de leeropbrengst voor de studenten heel groot is, is het voor opdrachtgevers ook een hele mooie kans om een casus uit hun bedrijf te laten bekijken door een groep studenten met verschillende achtergronden. “Ik merk dat opdrachtgevers altijd heel erg blij zijn met het resultaat van de studenten. De studenten hebben een frisse blik, denken anders en lopen niet al jaren mee met het bedrijf. Daarnaast leveren ze niet altijd een standaard verslag in. Met de Green Juniors zijn de studenten vrij om een creatief product te ontwikkelen als eindresultaat.”