Green Deal tackelt regels voor circulaire ondernemers

Bron
RVO

Bedrijven die circulair ondernemen hebben moeite om secundaire grondstoffen te importeren en exporteren. Ze lopen tegen regelgeving aan die per land verschilt. De Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) harmoniseert de regels. Met succes: bedrijven in 3 afvalstromen merken inmiddels het verschil.

Ruim 1,5 jaar geleden ondertekenden ministers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, het bedrijfsleven en milieuorganisaties de Green Deal. Ze wilden de circulaire economie stimuleren door handel en transport in herbruikbare grondstoffen te vergemakkelijken. Daarvoor is harmonisatie in regelgeving en procedures nodig.

Aansluiting op transitieagenda’s

Voor Nederland is de harmonisatie belangrijk. Om een sluitende business case te krijgen hebben circulaire ondernemers toegang nodig tot buitenlandse reststromen of buitenlandse markten. Bovendien zet de Nederlandse overheid vol in op de circulaire economie. Materialen zoals metalen en plastics moeten zo lang en hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. Bedrijven en overheid hebben recent transitieagenda’s opgesteld.

Cases biomassa, metalen en kunststoffen

De Green Deal NSRR heeft in eerste instantie 3 cases opgepakt rond 3 verschillende reststromen: compost, non-ferro metalen uit verbrand huisvuil en hard PVC. Bedrijven en overheden analyseerden problematische regels en procedures bij handel en transport. En ze vonden oplossingen. Zo kregen de stromen compost en hard PVC in Nederland de eindeafval-status. De volgende stap is dat het buitenland ze ook niet meer als afval beschouwt, waardoor er soepelere regelgeving geldt.

Nieuwe cases

Inmiddels is de Green Deal uitgebreid. Er is een case bijgekomen over de export van struviet van Nederland naar Frankrijk. Een 2e nieuwe case gaat over elektronisch afval: hoe kunnen goed, vooraf goedgekeurde recyclers profiteren van snellere procedures? Het idee is om de oplossing te vinden in een eenduidige interpretatie en implementatie van Europese regelgeving.

Circulair ondernemer? Meld uw case

Misschien hebt u als circulaire ondernemer ook te maken met belemmerende regelgeving. Is het daardoor lastig om herbruikbare grondstoffen grensoverschrijdend te transporteren of te verhandelen? Meld uw case via nssr@minez.nl. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), verantwoordelijk voor de coördinatie van deze Green Deal, zal uw melding in behandeling nemen.

Meer weten?

Share Button