Vandaag werd in het World Trade Center The Hague een volledig energieneutrale bijeenkomst georganiseerd, waarbij alle leden van de Green Business Club Beatrixkwartier zich committeren om vóór 2030 energieneutraal te zijn. Dit doen zij door onder andere vóór eind 2020 een plan van aanpak op te maken hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau gerealiseerd kan worden. Een unieke gebeurtenis en een ambitieuze missie. Maar wat doet deze Green Business Club precies? Hoe werken alle stakeholders samen? En hoe zetten ze duurzame doelstellingen om in concrete resultaten?

Een duurzame toekomst voor Beatrixkwartier Den Haag

Green Business Club Beatrixkwartier zet zich in voor een duurzame toekomst van het Beatrixkwartier. Bewoners, bedrijven en overheid bundelen hun krachten en zoeken gezamenlijk naar concrete oplossingen en verbeteringen op het gebied van mobiliteit, circulariteit en energie. En vooral op dat laatste punt worden aanzienlijke stappen gemaakt. Partners van de Green Business Club, Bouwinvest, Cromwell, MN, Nationale Nederlanden en Gemeente Den Haag zetten zich gezamenlijk in voor een overgang naar groene energie-opwekkers met als doelstelling om in 2030 van het gas af te zijn.

Green Business Club Beatrixkwartier: aanjager van duurzaamheidsmaatregelen

De Green Business Club Beatrixkwartier neemt het voortouw in de energietransitie van het Haagse zakendistrict. Manja Meuleman is programmamanager en zorgt ervoor dat alle partijen elke keer weer met elkaar om de tafel gaan: “Sinds de oprichting begin ik het jaar met een brainstorm. Waar ligt de behoefte op het gebied van duurzaamheid? Waar kan het beter? Circulariteit en energie zijn de afgelopen jaren steeds meer naar de voorgrond gekomen. En dat terwijl het heel lastige onderwerpen zijn. De enige manier om  antwoord te krijgen, is door hier samen over na te denken en praten.”

Verduurzaming én verlevendiging kantoorgebouwen

Verschillende bij de Green Business Club aangesloten partijen hebben individueel al enkele grote verduurzamingsslagen gemaakt en dienen als voorbeeld voor anderen. Een voorbeeld hiervan is World Trade Center The Hague van vermogensbeheerder Bouwinvest. “WTC The Hague heeft  al enorm veel duurzame veranderingen ondergaan”, vertelt Jan-Willem Kos. Als Senior Asset Manager van WTC The Hague bij Bouwinvest is hij dagelijks bezig met het uitstippelen van de duurzame verbetering en verlevendiging van kantoorgebouwen. “Zo hebben we vorig jaar een polderdaktuin geopend, waar onder andere regenwater wordt opgevangen. Ook proberen we verdieping na verdieping te verduurzamen met bijvoorbeeld ledverlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. Bovendien is WTC The Hague al enige tijd aangesloten op een warmte-koudeopslag.” Het andere grote gebouw in het zakendistrict waar Bouwinvest ook eigenaar van is, Centre Court, heeft sinds oktober jongstleden ook een eigen WKO.

Individuele acties collectief maken

De WKO voor Centre Court markeerde een duurzaam hoogtepunt in de ambitie van de Green Business Club, maar was ook een opsteker voor het hele Beatrixkwartier. Meuleman: “Wij proberen deze individuele acties collectief te maken en gaan na hoe we elkaar kunnen versterken of helpen bij het realiseren van een duurzamere omgeving.” Kos vult aan: “Voor grootschalige verandering moet je bij jezelf beginnen. Daarnaast is het belangrijk om kennis en visies te delen en uit te breiden. Een lokaal én landelijk netwerk is daarbij van groot belang. Dankzij samenwerking kunnen we grotere projecten met elkaar realiseren. Het verminderen van afval, het verkleinen van transportbewegingen: dat kun je simpelweg niet alleen, dat moet je samen voor elkaar boksen. Daarom is de Green Business Club zo’n mooi, maar vooral belangrijk platform.”

Fietsen voor een energieneutrale bijeenkomst

Het was dan ook de Green Business Club die besloot een energieneutrale meet-up in WTC The Hague te organiseren. Energieneutraal? Jawel. Om de bijeenkomst te kunnen compenseren, was er zo’n 40 kwh aan energie nodig, die opgewekt werd door fietsen die op het net waren aangesloten. In de afgelopen weken werden huurders en voorbijgangers van WTC The Hague zoveel mogelijk aangespoord hierop plaats te nemen. Werd die 40kwh gehaald? “Jazeker, al hebben flink wat mensen zich in het zweet moeten werken.”

Stappenplan om stip op horizon te bereiken

Tijdens de meet-up ondertekenden alle grote bedrijven en de gemeente een convenant waarmee zij zich committeren om voor 2030 energieneutraal te zijn en voor eind 2020 een plan van aanpak te overleggen hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau gerealiseerd kan worden. Het betrof partijen die al bij de Green Business Club aangesloten zijn: MN, Nationale Nederlanden, World Trade Center The Hague, Centre Court, Gemeente Den Haag, Bouwinvest (eigenaar gebouwen WTC The Hague en Centre Court) en Cromwell Property Group (eigenaar gebouw Nationale Nederlanden). Ook werd ingezoomd op wat er precies moet gebeuren om deze doelstelling daadwerkelijk te behalen: een groots energieproject, waarbij wordt gekeken hoe het gehele gebied de overstap kan maken naar duurzame energie. “We zijn druk bezig met een logisch stappenplan om bij die stip op de horizon te komen: een 100% energieneutraal Beatrixkwartier. Eerst moeten we een inventarisatie maken: welke onderdelen binnen het Beatrixkwartier zijn al duurzaam en wat moeten we nog aanpakken? Zo wordt onder andere onderzocht of een productieoverschot van warmte bij het ene bedrijf kan worden gebruikt door een buurbedrijf.”

Uniek diepteonderzoek voor efficiënte energietransitie

Het is een enorm proces om de huidige situatie inzichtelijk te krijgen en behelst een waar diepteonderzoek waar veel partijen bij betrokken zijn, waaronder de leden van de Green Business Club. “Pas als we de huidige situatie kennen, kunnen we inschatten waar we naartoe moeten en hoe we samen op een effectieve en efficiënte manier volledige energieneutraliteit kunnen behalen”, besluit Meuleman. “Zo hebben we vanuit de Green Business Club nu energiespecialist ENGIE bij onze doelstellingen betrokken. Zij adviseren en begeleiden ons in onze energietransitie en brengen alle energie in het gebied in kaart.  Zover wij weten is een dergelijk onderzoek nog niet eerder op gebiedsniveau gedaan. Een uniek project dus, waarbij bedrijven samen investeren in een verduurzaming van het gebied. Het is onze maatschappelijke plicht om de handen ineen te slaan en concrete stappen te zetten. Goed voorbeeld doet altijd volgen.”

Foto: Wouter Vellekoop, van links naar rechts: Eveline Steenbergen (Managing Director WTC The Hague), Miftar Maksutaj (Asset Manager Cromwell group), Jan Willem Kos (Sr. Asset Manger Bouwinvest), Arjen van ‘t Klooster (MN en voorzitter Green Business Club Beatrixkwartier), Liesbeth van Tongeren (Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie), Jeanke van der Haar (Engie), Fleur Rieter (CFRO MN) en Peter Jansen (Nationale Nederlanden).