Advocatenkantoren, consultancybureaus, de Vrije Universiteit Amsterdam en andere bedrijven op de Zuidas stappen de komende jaren over op vegetarische maaltijden en catering. Ze gaan over op een menu dat voor tachtig procent plantaardig is en voor maximaal twintig procent uit vlees bestaat. Het initiatief ‘Green Meal: Zuidas plantbased’ is afgelopen maandagochtend (25 september) getekend tijdens het jaarlijkse Zuidas CEO-ontbijt.

Eline Kik, programmadirecteur van Green Business Club Zuidas, benadrukt het belang van de inspanningen: “Een gemiddeld kantoorgebouw op de Zuidas draagt momenteel ongeveer dertig procent bij aan de CO2-uitstoot door catering. Dierlijke eiwitten bepalen daarop nu nog de menukaart. Als cateraars alternatieven bieden met tachtig procent plantaardige eiwitten en twintig procent dierlijke eiwitten, kan dit een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot opleveren.”

De ambitie van de ondertekenaars is om gezamenlijk in 2027 minstens tachtig procent van hun producten plantaardig in te kopen. De ondertekening is de start van het traject waarin gezamenlijk data wordt verzameld, acties worden ondernomen en campagnes worden opgezet. De jongere generatie binnen Green Business Club Zuidas (Young GBC) zette vorig jaar tijdens het CEO-Ontbijt de toon door een dringend beroep te doen op het versnellen van de eiwittransitie. Op dit moment draagt catering voor dertig procent bij aan de CO2-uitstoot van kantoorlocaties op de Zuidas door gebruik van dierlijke eiwitten. De volgende organisaties en bedrijven doen mee aan het initiatief: Accenture, Acre, Allen & Overy, CBRE, Financial offices, Fun Forest, Lexence, ORAM, Southpole, Van Doorne, Vrije Universiteit, Vermaat, ISS, Rietveld Academie, Greenberg Traurig Amsterdam.

Tijdens het ontbijtevenement spraken deelnemers over duurzame uitdagingen, ambities en toekomstplannen voor de Zuidas. Met een focus op het bevorderen van lokaal inkopen, het beter bundelen van aanvoerstromen en het efficiënter benutten van de schaarse ruimte. Naast dialoog wordt de aandacht dus gevestigd op de verschuiving naar meer plantaardig eten.

Het Zuidas CEO-Ontbijt van 2023 laat zien dat de participanten van GBC Zuidas-gemeenschap vastbesloten zijn om duurzaamheid hoog op de agenda te houden en concrete stappen te zetten naar een groenere en meer plantaardige toekomst voor de regio. Georganiseerd door Green Business Club Zuidas en gehost door Paul Riemens, CEO van RAI Amsterdam. Melanie van der Horst, wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit van de stad Amsterdam is als speciale gast aanwezig om met de zakelijke top een dialoog aan te gaan.