Professor Patrick Nullens wordt per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘leiderschapsethiek en menswaardige economie’ en gaat onderzoek doen naar en onderwijs geven over een alternatief leiderschapsmodel en de ontwikkeling van een mensgerichte economie. Hiermee spelen de Goldschmeding Foundation en de universiteit gezamenlijk in op een breed gevoelde behoefte. In een samenleving die vooral gericht is op efficiëntie, winstmaximalisatie, pragmatische oplossingen en korte-termijn-succes beoogt deze leerstoel bij te dragen aan een alternatief leiderschapsmodel en de ontwikkeling van een mensgerichte organisatiecultuur en economie.

Het terrein wordt verbreed

De Universiteit van Humanistiek (UvH) heeft op het vlak van zorgethiek al een brede reputatie opgebouwd. Volgens de rector van de UvH, prof.dr. Joke van Saane, wordt met deze benoeming het terrein verbreed naar leiderschap en menswaardige samenleving. De UvH heeft reeds eredoctoraten uitgereikt aan de econoom en nobelprijs winnaar prof. Amartya Sen en filosofe prof. Martha Nussbaum. Deze leerstoel sluit aan bij hun visie op het primaire belang van menselijke vrijheid en floreren in een economisch gedreven wereld. Professor Van Saane heeft als psychologe zelf gepubliceerd op het terrein van leiderschap. Zij is blij met de versterking op het vlak van leiderschapsethiek.

Goldschmeding Foundation maakt leerstoel mogelijk

De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation. Aart de Geus, bestuursvoorzitter, is enthousiast over de nieuwe leerstoel: “Ethisch leiderschap is een essentiële voorwaarde om tot de nodige maatschappelijke veranderingen te komen. Wij hebben professor Patrick Nullens leren kennen als uitstekend wetenschappelijk onderzoeker, maar ook als iemand met een scherp oog voor de relevantie daarvan voor de praktijk. De Universiteit van Humanistiek is een prima omgeving voor deze leerstoel, hier kunnen verschillende disciplines en inspiratiebronnen samenkomen.

Van luxe thema’s, naar de nieuwe grondslag van management en leiderschap

Patrick Nullens is theoloog en ethicus en gespecialiseerd in leiderschapsethiek. Hij is een van de mede- oprichters van het Instituut voor Leiderschap en Sociale Ethiek van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, een Belgische universiteit waar hij ook jaren rector van was. Nullens is vanzelfsprekend dankbaar voor het in hem gestelde vertrouwen door de Goldschmeding Foundation en verheugd met zijn benoeming aan de UvH. “Dienend leiderschap, verantwoordelijkheids-ethiek, mensgerichtheid en het belang van de natuur zijn geen luxe thema’s maar moeten in het hart van ons management en leiderschap komen te staan”, stelt professor Nullens.

Te veel komen onze leiderschapsmodellen nog uit achterhaalde economische paradigma’s gericht op korte termijn groei, efficiëntie en winstmaximalisatie. Ethiek wordt in dit geval gereduceerd tot een soort moralistische grensbewaker, gewoon wat strenger dan de juridische kaders. Maar ethiek moet naar de kern van leiderschap, alleen op die manier zullen we tot een menswaardige en duurzame economie komen. We ervaren de behoefte aan authentieke leiders die zorg dragen voor de ontwikkeling van anderen en de natuur, die hun interessegebied vergroten en die een boeiend, positief organisatieklimaat kunnen creëren. De nieuwe generatie professionals verlangt meer betekenis en zingeving in hun job. Dit vraagt om nieuwere vormen van leiding geven”.

Foto: Vlaams Bijbelgenootschap