Innovatiekracht

Unilever Benelux integreert duurzaamheid in steeds meer productinnovaties. Zo brengt Robijn vanaf mei 2013 haar wascapsules in zakken op de Nederlandse markt, in plaats van in plastic dozen. Deze overstap zorgt per wasbeurt voor een besparing van 32% op verpakkingsmateriaal.

De bijdrage die innovatiekracht kan leveren aan de gezondheid van mensen komt onder andere tot uiting in vernieuwde margarines. Als gevolg van een nieuwe technologie genaamd ‘Cool Blending’ zijn de vetpercentages in Becel Dieet (NL), Becel Light (BE + NL) en Becel Original (BE) verlaagd, terwijl het aandeel essentiële Omega 3- en 6-vetzuren is behouden.

Eco-efficiency

Door maatregelen om de eco-efficiency van Unilever-fabrieken te verbeteren, zoals het terugdringen van energie- en watergebruik en afval, bespaarde Unilever wereldwijd vanaf 2008 meer dan € 300 miljoen op productiekosten. In 2012 daalde de CO2-uitstoot in de Benelux-fabrieken met 4% ten opzichte van 2011 en met 44% vergeleken met 2008. Ook het watergebruik in de fabrieken in België en Nederland daalde met 4%. Bovendien gaat er geen restafval meer naar de vuilstort. In de logistieke keten realiseerde Unilever in de Benelux een CO2-reductie van bijna 30% ten opzichte van 2011. Met name de verschuiving van vier naar één ijsdistributiecentrum droeg bij aan deze reductie.

Duurzame landbouw

Een belangrijke mijlpaal op het vlak van duurzame veehouderij is de samenwerking met vleesleverancier VION. Het Good Farming Star-varkensvlees van VION droeg al 1 ster van het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming. Het Beter Leven-kenmerk richt zich op één specifiek aspect van duurzame landbouw, te weten dierenwelzijn. Sinds maart 2013 voldoet het Good Farming Star-varkensvlees van VION daarnaast voor 100% aan de Unilever Sustainable Agriculture Code, Unilevers wereldwijde code voor duurzame landbouw.

Hiermee is dit vlees het eerste door Unilever ingekochte duurzaam geproduceerde varkensvlees. Om dit te bereiken, heeft VION haar Good Farming Star-marktconcept vergeleken met Unilevers Sustainable Agriculture Code en 30 self-assessments uitgevoerd bij haar deelnemende varkensbedrijven. Ook voegt de onderneming dit jaar een milieumodule toe aan haar marktconcept. Eind 2012 droeg 60% van de Unox-rookworsten 1 Beter Leven Ster van de Dierenbescherming. In 2011 was dit nog 30%.

Wereldwijd heeft Unilever de inkoop van landbouwgrondstoffen uit duurzame bronnen verhoogd van 14% in 2010 tot meer dan een derde (36%) in 2012. Vanaf juli dit jaar vermelden de merken Knorr en Bertolli in Nederland op hun maaltijdmixen en sauzen dat de daarin verwerkte tomaten 100% duurzaam zijn geteeld.

De samenwerking met FrieslandCampina leidde ertoe dat 116 FrieslandCampina-bedrijven in 2012 self-assessments hebben uitgevoerd. Allen voldoen aan de Unilever Sustainable Agriculture Code.

Samenwerken

Frank Weijers, chairman Unilever Benelux: “Ik ben trots op de bijdrage die Unilever in de Benelux aan de voortgang van het wereldwijde Unilever Sustainable Living Plan heeft geleverd. We zien in de Benelux goede vorderingen op het gebied van het terugdringen van CO2-uitstoot in onze fabrieken, het duurzaam betrekken van grondstoffen en de uitrol van duurzame innovaties. We staan echter ook voor aanzienlijke uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen we alleen het hoofd bieden als bedrijven, overheden en NGO’s nog meer gaan samenwerken. In de Benelux geven we dit onder andere vorm door partnerships met de Johan Cruyff Foundation, het Wereld Natuur Fonds, JOGG/Viasano, de Voedselbank en door onze deelname aan Het Vinkje.”