Het is goede stap dat alle landen volgend jaar op de klimaattop in Parijs aangeven dat en hoe zij hun CO2-uitstoot gaan terugbrengen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de conclusies van de voorbereidende top in het Peruaanse Lima. Wel blijft onduidelijk of al die inspanningen voldoende zijn om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Ook is de vraag of er dan sprake zal zijn van een internationaal gelijk speelveld ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de kosten die daar mee gemoeid zijn, aldus de ondernemingsorganisaties.

Doelstelling halen
Voor het eerst zullen alle VN-landen toezeggen dat zij hun emissie van broeikasgas terugbrengen. Bij de klimaattop in Kyoto in 1997 deden alleen de westerse landen toezeggingen. Voor eind maart volgend jaar moeten alle landen hun plannen bekend maken. Dan blijkt of de 2 graden-doelstelling wordt gehaald. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het jammer dat nog niet duidelijk is wat er gebeurt als de doelstelling niet wordt gehaald.

Climate Fund
Positief zijn de ondernemingsorganisaties over de afspraken die zijn gemaakt over hulp aan ontwikkelingslanden. De rijke landen zullen deze landen in hun klimaatbeleid financieel en praktisch (technologie) helpen. Daartoe wordt het Green Climate Fund verder uitgewerkt.