Vanaf dit jaar heeft GLS Netherlands klimaatneutrale bezorging ingevoerd – voor alle pakketten die binnen Nederland en naar het buitenland worden verzonden. Naast maatregelen voor het terugdringen en vermijden van de CO2-uitstoot zet het bedrijf ook in op een volledige compensatie door VCS- en Gold Standard-projecten.

“De bescherming van het klimaat is hét thema waar de economie, de logistiek en de maatschappij de komende decennia niet omheen kunnen”, aldus Milo Kars, Managing Director GLS Netherlands. “Voor ons des te meer reden om vaart te blijven zetten achter de ecologische reorganisatie in ons bedrijf. Om nu al een volledig klimaatneutrale dienstverlening te bieden, compenseren wij onze nog resterende ecologische voetafdruk tot 100 procent.” Dat gebeurt in samenwerking met de Climate Neutral Group middels projecten die aan de Verified Carbon Standard (VCS) of aan de Gold Standard voldoen, de strengste certificeringsnorm ter wereld. Deze selectief gekozen compensatieprojecten zorgen aantoonbaar voor ecologische en sociale duurzaamheid. Zo investeert GLS Netherlands in de lokale productie van efficiënte houtovens in Oeganda, het behoud en de instandhouding van de biodiversiteit van het Jacundá-bos in Brazilië en een biogasproject voor de vermindering van methaan in Nederland. Daarnaast ondersteunt GLS duurzame bosprojecten in Nederland via de organisatie Trees for All.

Systematisch terugdringen van de uitstoot

In het kader van het duurzaamheidsinitiatief ThinkGreen dat in 2008 binnen de hele GLS Group in gang is gezet, voorkomt en vermindert GLS Netherlands de impact op het milieu. Dit jaar ligt de nadruk met name op een volledig duurzame en emissievrije pakketbezorging in de twintig grootste Nederlandse binnensteden. De logistieke dienstverlener investeert in elektrische voertuigen en een laadinfrastructuur in de depots. In vier binnensteden rijden er inmiddels al elektrische voertuigen rond. De last mile-oplossingen van GLS zoals de FlexDeliveryService en de ShopDeliveryService zorgen er mede voor dat pakketten meteen bij de eerste bezorgpoging worden afgeleverd en dat er geen extra kilometers worden gemaakt.

GLS Netherlands maakt bovendien gebruik van efficiënte LZV’s voor lange afstanden en van nieuwe plannings- en simulatietools voor het optimaliseren van de routeschema’s. Daarnaast worden de depots steeds duurzamer en efficiënter ingericht met bijvoorbeeld zonnepanelen en recyclebare bouwmaterialen. Het conform ISO 14001 gecertificeerde systeem voor milieubeheer is een van de fundamenten van het bedrijf om systematisch en continu vooruitgang te boeken. Ook neemt GLS Netherlands deel aan het Lean & Green-programma van Connekt om de logistieke processen te optimaliseren en tegelijkertijd duurzamer te werken. Doel is om de CO2-emissies vanaf 2020 tot aan 2025 met minimaal 20 procent te verminderen.

Bijdrage van klanten is onontbeerlijk

“Juist vanwege de toenemende vraag naar pakketdiensten krijgt onze sector een steeds belangrijkere rol bij het beheersen van de klimaatverandering”, aldus Milo Kars. “Een klimaatneutrale pakketbezorging brengt echter ook meer investeringen en kosten met zich mee door nieuwe technologieën, processen en concepten. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met onze klanten, ook duurzaamheid vraagt om partnership.”

GLS Netherlands is na GLS Germany het tweede dochteronderneming binnen de internationale GLS Group die voor de bescherming van het klimaat al haar pakketten volledig klimaatneutraal transporteert.