Gispen gaat Copper8, een adviesbureau in Amsterdam gespecialiseerd in duurzaamheid, inrichten volgens de principes van Circulaire Economie (CE).

Copper8 wordt géén eigenaar van de inrichting, maar betaalt slechts voor gebruik. Bij de keuze van het kantoormeubilair staan hergebruik en herwinning van grondstoffen centraal. Gispen-directeur Peter Veer: “Toepassing van Circulaire Economie is een speerpunt bij Gispen. De ontwikkeling van inspirerend design en tegelijkertijd het behoud van de waarde daarvan gaat nu al zoveel mogelijk hand in hand. Dit project is voor ons van strategisch belang om onze eigen kennis en kunde over CE praktisch te toetsen en verder te verbreden.”

In het kantoor van Copper8 is na de oplevering in februari, een mix te zien van Gispen-producten met een bewezen lange levensduur én onderscheidende materialen op het gebied van afbreekbaarheid of hergebruik. Zo zijn Gispen TM SteelTop werkplekken toegepast die bijna geheel uit één grondstof bestaan, zodat deze makkelijk afbreekbaar zijn.

Mooi oud

“Binnen onze projecten richten wij ons altijd op het realiseren van baanbrekende duurzaamheid; en hebben zodoende ook al meerdere projecten mogen begeleiden die tegenwoordig onder de noemer “Circulaire Economie” zouden vallen.

Ook bij ons is de Circulaire Economie, en met name het doorgeven van deze kennis aan onze klanten, een speerpunt,” stelt Copper8-directeur Cécile van Oppen. “Wij willen met ons kantoor graag onze identiteit uitdragen. Een maximaal circulair interieur hoort daarbij, waarbij we zowel ‘ervaren’ meubels inzetten maar ook meubels die volgens de circulaire principes ontworpen zijn. Wij houden van duurzame producten, waarvan bekend staat dat deze óók bij intensief gebruik mooi oud worden. Vooral de wijze van samenwerking met Gispen was opvallend, waarbij zij zich enorm verdiept hebben in wat circulariteit betekent en welke producten daarbij horen. Gispen bleek in staat juist deze producten te leveren. Bovendien stond hun manier van samenwerken ons aan. Daarnaast is de wens van Gispen om klanten en leveranciers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van Circulaire Economie te betrekken, erg positief. Er staan immers nog veel vragen open over de optimale toepassing hiervan. Het ontwikkelen van meer kennis en het echt op gang brengen van een circulaire economie mét elkaar is daarom een voorwaarde.” 

Vakbeurs Facilitair

Op de Gispen-stand tijdens de Vakbeurs Facilitair (14-16 februari in de Brabanthallen in Den Bosch) toont Gispen een aantal concrete toepassingen waarin waardebehoud samen komt met inspirerend design. 

Over Circulaire Economie

Circulaire economie streeft een economisch en industrieel systeem na, dat de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert. 

Over Gispen en Circulaire Economie

Gispen streeft ernaar om gebruik te stimuleren en daarmee waardevoller te maken dan eigendom. Het design van producten en concepten gaat uit van circulaire principes en maakt waardevermeerdering (upgrading en toevoeging) op een later moment niet alleen mogelijk maar zelfs logisch. Circulaire principes worden nu al zo veel mogelijk in de bedrijfsvoering ingepast. Daar waar mogelijk worden samenwerkingsverbanden gezocht. Gispen participeert in het EU project Use-it-Wisely, welke het gebruik van kennisgebaseerde, milieuvriendelijke, post-productie services als uitgangspunt heeft en ontwikkelt samen met TNO passende businessmodellen.