De functie

Als beoogd directeur bent u de kwartier-maker van het kenniscentrum: dit betekent het van de grond af opbouwen van het bureau, het schrijven van een businessplan en het werven van de medewerkers. U legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting. Daarnaast zal een nog in te stellen programmaraad een adviserende rol krijgen. U voert gesprekken met alle doelgroepen en brengt verwachtingen in kaart. Behoeften worden door u geïnventariseerd en vertaald naar concrete projecten. Hiertoe behoren o.m. het beschikbaar stellen van informatie door gebruik te maken van nieuwe media en het entameren van onderzoek. Minstens zo belangrijk is het bijeenbrengen van de diverse doelgroepen met hun uiteenlopende belangen. Het kenniscentrum is een ontmoetingsplaats van stakeholders, waar kennis en actoren worden samengebracht. Kortom: u bent bruggenbouwer en kennismakelaar tegelijk.

Gevraagd

U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en beheerst het Engels uitstekend. U weet niet alleen precies wat er nationaal en internationaal op MVO-terrein speelt, maar voelt zich daarbij ook nauw betrokken. Vanuit uw achtergrond kent u de diverse doelgroepen ?van binnenuitÃ??, maar vertolkt een neutrale rol. Enerzijds heeft u de hands-on-mentaliteit die nodig is voor de opbouw van een nieuwe organisatie. Anderzijds beschikt u over strategisch inzicht en politiek-bestuurlijke antennes om de verschillende partijen en belangen bij elkaar te brengen. U bent zich bewust van het daarbij behorende spanningsveld en houdt zich daarin stevig staande. Op alle niveaus communiceert u even gemakkelijk en u kunt goed luisteren. U bent de spin in het web, maar vertolkt niet de hoofdrol: u staat immers ten dienste van de stakeholders.

Geboden

Een stevige opdracht om concrete producten te leveren voor uiteenlopende doelgroepen. De uitdaging om stakeholders met uiteenlopende belangen met elkaar in dialoog te brengen. Een veelheid aan contacten op hoog niveau. Een centrale, faciliterende rol in een dynamisch werkterrein. Tot de Stichting formeel is opgericht, zal aanstelling via een detacheringsverband plaatsvinden.

Bent ú de kwartiermaker en bruggenbouwer voor het Kenniscentrum MVO? Stuur dan uw sollicitatiebrief met c.v. naar Mercuri Urval B.V.,
Parkstraat 83,
2514 JG Den Haag
onder vermelding van ref.nr. 296.21693-W.
E-mail: sol-dhg.nl@mercuriurval.com.

Kennismakingsgesprekken zullen, op uitnodiging, in de tweede helft van november plaatsvinden. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mr. W. Kersbergen of mw. drs. E.R. Gazan, consultants van Mercuri Urval, tel. 070 – 311 72 50.