Ook deze editie werd weer druk bezocht door met name vertegenwoordigers van grote ondernemingen.

Download een inhoudelijk verslag van het seminar via de link.

Download de presentaties in pdf-formaat:
[url]//www.duurzaam-ondernemen.nl/docs/2005_tnt.pdf[link]Peter van Minderhout, TNT[/url]
[url]//www.duurzaam-ondernemen.nl/docs/2005_dhv.pdf[link]Folkert van der Molen, DHV[/url]
[url]//www.duurzaam-ondernemen.nl/docs/2005_gri.pdf[link]Terese Fogelberg, GRI[/url]
[url]//www.duurzaam-ondernemen.nl/docs/2005_ez.pdf[link]Roel Nieuwenkamp, Ministerie van EZ[/url]
[url]//www.duurzaam-ondernemen.nl/docs/2005_sns.pdf[link]Theo Dijkstra, SNS A.M./RU Groningen[/url]