De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de beoogde opvolger van de Europese Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Zoals de naam al doet vermoeden, stelt de CSRD eisen aan duurzaamheidsrapportage. Dat is de rapportage over duurzaamheidsaspecten die alle grote ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) moeten verzorgen zodra de CSRD van kracht wordt. ‘’In Nederland zal de CSRD impact hebben op een veel groter aantal ondernemingen dan tot dusverre is aangenomen,’’ meent Gerard Jong, consultant bij Charco & Dique.

Scope

Onder de CSRD moeten, naast vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen, ook andere grote ondernemingen over duurzaamheid rapporteren. ‘Groot’ betekent hier: alle ondernemingen die minimaal aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • een balanstotaal van meer dan €20 miljoen
  • meer dan €40 miljoen netto-omzet
  • meer dan 250 werknemers

500 versus 7000 grote ondernemingen

‘’Voor wat betreft het aantal grote ondernemingen in Nederland lopen de schattingen ver uiteen,’’ vertelt Jong. Uitgaande van de vermenigvuldigingsfactor die de Europese Commissie gebruikte in haar CSRD-voorstel van april vorig jaar (4,22 / 11.600 > 49.000) en het aantal ondernemingen dat genoemd wordt in het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie (“naar schatting 115”) kom je uit op circa 485 grote ondernemingen in Nederland.

In hun bijdrage ‘Groene EU-richtlijn is kans en risico voor accountant’ (Het Financieele Dagblad, 31 augustus 2022) noemen de hoogleraren Sneller en Vergoossen het aantal van “in totaal ongeveer 3.500 ondernemingen” dat onder de CSRD valt. Anderen noemen aantallen die hier tussenin liggen.

Om een reeël beeld te krijgen van de impact die de CSRD in Nederland zal gaan hebben, vroeg Charco & Dique gegevens op bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hieruit blijkt dat het werkelijk aantal ‘grote’ ondernemingen een stuk groter is dan tot nu toe werd verwacht.

Volgens de KvK zijn er in 2021 in totaal 12.064 jaarrekeningen gedeponeerd conform de bedrijfsgrootte ‘Groot’. Dit aantal is echter niet een-op-een te ‘vertalen’ naar het aantal ondernemingen dat onder deze categorie deponeert. Dit omdat er onder hetzelfde KvK-nummer meerdere deponeringen voor hetzelfde boekjaar kunnen worden gedaan. Daarbij kan worden gedacht aan (een of meerdere) voorlopige jaarrekeningen, waarna pas de vastgestelde jaarrekening wordt gedeponeerd. De KvK houdt dit aantal vastgestelde jaarrekeningen niet bij.

Jong: ‘’Als we hiervoor bijvoorbeeld de correctiefactor 0,6 gebruiken komen we uit op 7.238 grote ondernemingen. Flink veel meer dus dan de aantallen die tot dusverre rondzingen. Dat zou betekenen dat de CSRD en onderliggende European sustainability reporting standards (ESRS) impact zullen hebben op een veel groter aantal ondernemingen in Nederland dan tot dusverre is aangenomen.’’