In de jury van de ZZP MVO Trofee 2009 hebben diverse toonaangevende personen op het gebied van MVO zitting, zoals: Willem Lageweg, directeur MVO Nederland (jury-voorzitter), Martin Spanjers, oud-voorzitter FNV Zelfstandigen, Adriaan van Engelen, directeur stichting Stimular, Michaela Hogenboom, VN jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling en Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen.

“FNV Zelfstandigen vindt MVO zeer belangrijk en heeft het onderwerp de laatste jaren voor zzp’ers op de kaart gezet. Met de prijs wil FNV Zelfstandigen MVO door zppÃ??ers onder de aandacht brengen, inspireren en stimuleren”, aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. “Wij willen de genomineerden van harte feliciteren. We hopen dat hun bijdrage andere zzp’ers zal inspireren om een eerste stap naar MVO te zetten.”

De MVO-ambassadeurs van FNV Zelfstandigen hebben een top 10 geselecteerd van alle aanmeldingen en voorgelegd aan de jury. De jury heeft drie kandidaten genomineerd voor de trofee.

LegioFreewater van Hans Korstanje
Legiofreewater is opgezet met als doel het bestrijden van Legionella. Hans Korstanje heeft na zijn uitvinding van een warmtelint in de waterleiding, een totaal nieuwe manier van aanleggen bedacht. Zijn nieuwe denkwijze wordt overgenomen in bestekken van bouwprojecten.

Project Bureau Zeeland van Carola Helmendach Projectbureau Zeeland is in 2007 opgezet met als doel het ontwikkelen, opzetten en ten uitvoering brengen van vernieuwende projecten op het gebied van duurzaamheid, landbouw, duurzame energie en plattelandseconomie. Haar klanten zijn overheden, grote bedrijven en soms ook kleine MKB klanten.

Biofutura van Wouter Moekotte
Bio Futura is gericht op het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dat kan door gebruik van hernieuwbare grondstoffen en deze te verwerken in gebruiksmaterialen en verpakkingen. Daarnaast is het voor Bio Futura maar ook voor klanten belangrijk dat biologisch afbreekbare verpakkingen passen in het ^cradle-to-cradle principe. Na gebruik en hergebruik kunnen de verpakkingen worden gebruikt voor compost of opnieuw tot verpakkingen worden verwerkt.