Gemeente Rotterdam en honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen willen voor het einde van het jaar een klimaatakkoord sluiten om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook bewoners kunnen meedenken.

Samen vormen ze daarvoor de Rotterdamse Klimaat Alliantie, die vrijdag 10 mei officieel is begonnen. Ze schuiven dit jaar aan zogenoemde klimaattafels aan om concrete plannen te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om plannen om op grote schaal schone waterstof te produceren in de haven of om het stimuleren van elektrische deelauto’s in de stad.

Rotterdammers aan zet

Er zijn vijf klimaattafels: schone energie, mobiliteit, haven en industrie, consumptie en gebouwde omgeving. Vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven en organisaties voeren aan deze tafels gesprekken onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Ook bewoners kunnen meepraten en hun ideeën en mening delen via de website Energieswitch. Hier kun je ook de voortgang van het klimaatakkoord volgen. Daarnaast organiseert de gemeente klimaatdebatten waar Rotterdammers hun ideeën en wensen kunnen inbrengen. Ook komen er bijeenkomsten voor MKB’ers, kleine beginnende bedrijven (start-ups) en scholieren.

‘We willen een stad die niet meer afhankelijk is van kolen, olie en gas, maar volledig draait op schone en hernieuwbare energiebronnen als zon en wind.’  Wethouder Arno Bonte, Duurzaamheid en Energietransitie

Schone stad voor onze kinderen

Volgens verantwoordelijk wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie) gaat de Rotterdamse Klimaat Alliantie voor een energiezuinige en duurzame stad met schone lucht, waarin het ook voor onze kinderen en kleinkinderen prettig wonen is. ‘Een stad die niet meer afhankelijk is van kolen, olie en gas, maar volledig draait op schone en hernieuwbare energiebronnen als zon en wind.’

Naast een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, ziet de klimaatalliantie de energietransitie als kans voor nieuwe bedrijven en extra banen.

Foto: Diane Bouhuijs