Om bedrijven te helpen hun producten en diensten meer circulair te maken, biedt de gemeente Amsterdamse maakbedrijven een adviestraject aan met de nodige hulp en tools: de circulaire scan. De scan is beschikbaar voor Amsterdamse maakbedrijven die hun producten circulair willen maken om zo afval te voorkomen en meerwaarde te creëren.

De circulaire scan wordt afgestemd op de specifieke kenmerken van uw bedrijf en de producten die u wilt verbeteren. In de circulaire scan wordt de huidige circulariteit en duurzaamheid van een product inzichtelijk gemaakt en worden, samen met u, concrete verbeterkansen in kaart gebracht. De scan bestaat uit 2 modules om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw duurzame ambities. Module A richt zich daarbij op het ontwikkelen van een circulair plan en met module B wordt de klimaatimpact berekend en verbeterd.

Module A – Circulariteit en potentiële waardebenutting

Deze module geeft inzicht in de circulariteit van een product of productontwerp en de economische potentie van een meer circulair verdienmodel. De scan is bedoeld om duidelijk te krijgen waar voor uw bedrijf kansen liggen om meer circulair te worden. Module A bestaat voor alle deelnemers uit:

  • een gezamenlijke introductiesessie met uitleg over de scan (1 uur);
  • voorbereiding (het aanleveren gegevens voor de scan, 1-2 uur);
  • een werk-sessie waarin u samen met een expert uw product analyseert (3-4 uur);
  • bespreken resultaten en vaststellen actiepunten (1 uur);
  • deze module vraagt in totaal een investering van 6-8 uur per bedrijf.

Module B – Klimaatimpact

In de Klimaatimpact-module leert u om zelf de potentiële en/of gerealiseerde klimaatimpact van een verbeterd product inzichtelijk te maken. U krijgt hiermee inzicht in de duurzaamheid van een product bij keuzes rond materialen, transport, energie, (maak)processen etc. Module B bestaat uit:

  • een centrale trainingssessie van waarin u leert om de tool te gebruiken en een eerste eigen case uit te werken. U wordt hierbij begeleid door een LCA-expert (2x een halve dag);
  • een validatie waarbij de resultaten van de analyse worden gevalideerd door een LCA-expert. Hiermee krijgt zowel het bedrijf als de gemeente duidelijkheid over de validiteit van de aannames en berekende milieuwinst;
  • deze module vraagt een investering van 10 tot 12 uur per bedrijf.

Aanmelden kan hier!