Nederlandse bedrijven vinden gelijkheid, diversiteit en inclusie (equality, diversity & inclusion – ED&I) op de werkvloer belangrijk, maar dan vooral voor het welzijn van de medewerkers. Ze denken niet dat investeren in ED&I veel positieve invloed heeft op het succes van het bedrijf of op de innovatiekracht. Zeker in dat laatste verschillen Nederlandse bedrijven nogal van organisaties andere landen. Workday liet onderzoek doen naar de opvattingen en inspanningen van bedrijven op het gebied van ED&I onder meer dan 2.200 HRM-professionals in 14 Europese landen. De belangrijkste reden om in te zetten op ED&I is in het algemeen het welzijn van de medewerkers (Europa: 43% – NL: 40%). Van alle ondervraagden verwacht 38% dat meer diverse teams innovatiever zijn dan eenzijdig samengestelde teams. Investeren in ED&I leidt volgens 37% tot betere bedrijfsresultaten. In Nederland liggen die laatste twee percentages aanzienlijk lager, met respectievelijk 23% en 19%.

Een grote meerderheid van alle ondervraagden (92%) zet technologie in om inspanningen op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie te ondersteunen. Dan gaat het meestal om enquêtetools en HRM-systemen. Wel zegt 52% in Nederland (58% in Europa) dat hiervoor eigenlijk nieuwe systemen en software nodig zijn.

Nederland in vergelijking met andere landen

“Het versterken van gelijkheid, diversiteit en inclusie is volgens Workday een voorwaarde voor succes en groei”, zegt Henry Barenholz, Country Manager in Nederland van Workday. “We weten ook dat je dat niet van de ene op de andere dag realiseert. Verandering is een reis en gaat nooit snel of lineair. Het is interessant om te zien hoe bedrijven in Nederland ermee omgaan in vergelijking met die in andere landen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bij 60% van de Nederlandse bedrijven de directie ED&I belangrijk noemt. In Spanje, Denemarken, Italië en Duitsland ligt dat percentage rond de 80%. Verder stelt driekwart (78%) van alle bedrijven geld beschikbaar voor initiatieven op dit gebied en ruim een derde wil het budget daarvoor komend jaar verhogen.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 35% van de alle ondervraagden (NL: 29%) vindt dat diversiteit in de eigen organisatie op waarde wordt geschat. Toch zegt nog 19% (NL: 23%) dat het nut van diversiteit wordt gebagatelliseerd. In Nederland zegt 21% ook dat ED&I wordt gezien als een bron voor conflict en polarisering.

‘Het gaat niet vanzelf’

“We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet”, zegt Erwin Hoogeveen, CHRO van Fugro. “Kijk om je heen bij een gemiddelde managementvergadering. Meestal is een ruime meerderheid van de deelnemers man en wit. Als je dat wilt veranderen, zul je je daarvoor moeten inspannen. Diversiteit, gelijkheid en inclusie komen niet vanzelf. Dat vraagt om sturing van de leiding. Het vraagt ook om inzicht. Je moet een beeld hebben van je medewerkers, hun talenten, achtergrond en plannen om daar iets mee te kunnen doen.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Sapio Research en Workday in februari en maart 2021. Geïnteresseerden kunnen het Engelstalige rapport hier aanvragen. Een podcast waarin Daniela Porr, Workday Solutions Marketing en Steve Dunne in gesprek gaan over dit onderwerp is hier te beluisteren.