Met maatschappelijk verantwoord ondernemen bedoelt men het integreren van winst, mensen en milieu in de bedrijfsvoering. Belangrijk is dat het niet beperkt blijft tot wat de wet voorschrijft. “Het moet gaan om een extra engagement”, aldus Geert Vancronenburg van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leeft bij de bedrijven, moet blijken uit de enquête. Meer dan 90 procent van de ondervraagde bedrijven vindt dat ondernemen meer is dan winst maken.

Interesse afhankelijk van grootte bedrijf

De interesse voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hangt af van de grootte van het bedrijf: kleinere bedrijven vinden het minder belangrijk dan grotere. Logisch, vindt Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie: “Voor de kleinere bedrijven is het al een hele klus om voor de wettelijke reglementering geen scheve schaats te rijden”. Bij grotere bedrijven is er “meer zuurstof” voor extra engagementen.

Voor ongeveer de helft van de Belgische ondernemingen bedragen de investeringen in sociale en milieu-aspecten een “redelijke of grotere fractie” van de totale kosten, zonder dat wordt gepreciseerd om hoeveel het gaat. Hoe meer belang men eraan hecht, hoe meer er wordt in geïnvesteerd.

Voorts blijkt nog dat ondernemingen actief in ontwikkelingslanden meer aandacht besteden en meer investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Thomaes van het VBO benadrukt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral een kwestie is van ‘maatwerk’ en dat het aan de bedrijven zelf is om het evenwicht te vinden. Bedrijven willen geen nieuwe verplichtingen en extra administratieve rompslomp. “We wilden vooral aantonen dat er geen aversie bestaat bij de bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen”, dixit Thomaes.