Gelderland wil de eerste afvalloze economie van Nederland worden. Dit staat in het uitvoeringsplan Groene Economie die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten wordt afval een nieuwe grondstof in Gelderland.

Minder afval, meer banen

In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor €700 miljoen extra omzet, 5.000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik in de industrie. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt. Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘Afvalloos produceren is een investering in de toekomst, die zichzelf dubbel en dwars terugverdient. Minder afval, meer ‘groene’ groei, meer banen.’

Slimmer en schoner

Tot 2020 investeert provincie Gelderland meer dan €100 miljoen euro in een slimme en schone economie. Met de industrieagenda BOOST! en het circulaire programma CIRCLES stimuleert de provincie ondernemers om schoner te produceren. Hierdoor kunnen meer bedrijven de stap zetten naar productie zonder afval met minder grondstoffen. In 2020 moet de helft van de ondernemers de omslag naar afvalloos produceren hebben ingezet.

Groenste OV van Nederland

Provincie Gelderland geeft zelf het goede voorbeeld. Michiel Scheffer: ‘Wij hebben het groenste OV van Nederland en we experimenteren met duurzaam wegonderhoud. De eerste kilometer gerecycled asfalt ligt in Gelderland op de N323 bij Doesburg.’ In de nieuwe concessies (vergunningen) voor bussen worden de ambities voor duurzaam rijden aangescherpt.

Kringlopen Sluiten

Naast het efficiënter gebruiken van bestaande grondstoffen zetten we ook in op de ontwikkeling van nieuwe, duurzame grondstoffen. Met 3 demonstratieprojecten wil Gelderland de productiekringlopen sluiten voor de toepassing van natuurvezels (hennep en grassen) in textiel en papier, het terugwinnen van mineralen uit mest en de consumptie van plantaardige eiwitten. Provincie Gelderland wil hiervoor een proeffabriek duurzame mest en een biorafinnaderij natuurvezels voor de papierindustrie opzetten.

Oplossing vaak naast de deur

Investeringen in afvalloos produceren verdienen zichzelf op termijn terug. Maar het is niet alleen een kwestie van geld:  ‘We moeten slimmer gebruik maken van schaarse grondstoffen. De oplossing is vaak dichter bij dan je denkt. Waarom grondstoffen uit verre landen halen als we dit ook met recycling uit onze eigen regio kunnen halen?’ Scheffer pleitte in november 2016 al voor het heffen van statiegeld op spijkerbroeken.