Het manifest zoomt in op Nederland in 2020. In het manifest komen prikkelende visies, strategische keuzes en verrassende oplossingen aan bod. Een duidelijk verklaring van de beslissers van morgen, uitgekozen door toonaangevende bedrijven uit Nederland, over de duurzame ontwikkeling van Nederland, tegen de achtergrond van belangrijke thema’s als globalisering, concurrentiekracht, klimaatverandering en leefbaarheid.