FrieslandCampina introduceert als eerste zuivelonderneming in de wereld een maatwerk duurzaamheidstool voor zijn Nederlandse leden-melkveehouders die hen ondersteunt bij de continue verduurzaming van hun bedrijven. De tool, een simulatieprogramma, maakt het mogelijk om duurzaamheidseffecten voor het eigen bedrijf te voorspellen door de integrale impact van de duurzaamheidsmaatregelen vooraf uit te rekenen. Daarbij kun je denken aan het verminderen van CO₂ uitstoot of verbeteren van biodiversiteit. Het maatwerkoverzicht dat de tool levert, stelt een melkveehouder in staat om weloverwogen duurzame keuzes te maken. Dit helpt in het verder verduurzamen van het melkveebedrijf.

Duurzaam ondernemen en Foqus planet

De impact van duurzaamheidsmaatregelen wordt door de tool uitgedrukt in een score van FrieslandCampina’s kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet. Met dit programma monitort FrieslandCampina onder andere zijn doelstellingen op gebied van duurzaamheid en stimuleert hiermee haar leden om melkveebedrijven te verduurzamen. De melkveehouder kiest zelf hoe hij of zij bijdraagt aan FrieslandCampina’s duurzaamheidsdoelstellingen en kan dit op basis van de inzichten van deze tool nog beter doen.

Winnen met Klimaat en Natuur

De tool komt voort uit het programma Winnen met Klimaat en Natuur waarin FrieslandCampina samen met adviesbureaus de tool heeftontwikkeld. Naast dit hulpmiddel zijn er binnen het programma Winnen met Klimaat en Natuur nog andere initiatieven die leden-melkveehouders ondersteunen. Zo worden onder andere workshops georganiseerd voor leden-melkveehouders en online e-modules aangeboden om kennis en ervaringen te delen en op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatverandering.

Workshops

Tijdens de workshops, waar in het afgelopen half jaar al ruim 1600 leden-melkveehouders aan deelnamen, is een prototype van de online tool uitvoerig getest. De doorontwikkelde versie van de duurzaamheidstool is nuklaar voor gebruik voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina en bedrijfsadviseurs.

Zo ondersteunt FrieslandCampina haar leden-melkveehouders in de transitie naar duurzamere bedrijfsvoering. Dat is goed voor het klimaat en de natuur, voor nu en voor generaties in de toekomst!