FrieslandCampina heeft in 2014 tastbare resultaten geboekt bij de uitvoering van zijn MVO-doelstellingen. Naast concrete energiebesparing en het gebruik van duurzame energie, afkomstig van windmolens, zonnepanelen en biomassa van de leden-melkveehouders, heeft FrieslandCampina belangrijke stappen gezet aan de basis van de keten. Om continue verbeteringen van duurzaamheidsprestaties van de aangesloten melkveebedrijven rondom de thema’s weidegang, biodiversiteit, dierenwelzijn en de milieu-impact van zuivel te borgen, ontwikkelde FrieslandCampina samen met de leden-melkveehouders binnen Foqus planet indicatoren op basis waarvan een prestatietoeslag wordt vastgesteld. Eind 2014 is ook besloten de weidegangtoeslag te verhogen van 0,50 euro naar 1,00 euro per 100 kilo melk om weidegang verder te stimuleren. 

Daarnaast kocht de onderneming grondstoffen als palmolie, sojaolie, cacao en karton voor de Europese markt 100 procent duurzaam in. Bovendien zijn er voorbereidingen getroffen voor de inkoop van duurzaam tropisch fruit en suiker en heeft FrieslandCampina als doel om vanaf 2015 100 procent verantwoorde sojaschroot voor het voer van de koeien van de leden-melkveehouders te laten gebruiken. Daarnaast werd ook op andere MVO-thema’s vooruitgang geboekt. Zo werd aan miljoenen kinderen wereldwijd voorlichting gegeven over gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Door leden-melkveehouders en medewerkers van FrieslandCampina werden via het eigen Dairy Development Programme 5.440 Afrikaanse en Aziatische melkveehouders en medewerkers van milk collection centres en coöperaties getraind. 

Cees ’t Hart, die per 1 juni 2015 vertrekt als CEO van Koninklijke FrieslandCampina: “In 2014 hebben wij ons MVO-programma verbreed en verdiept. Onze missie, ‘Nourishing by nature’, versnelt de borging van duurzaamheid en de creatie van maatschappelijke meerwaarde onmiskenbaar. Het weerspiegelt de breed gedragen ambitie bij onze mensen om betekenisvolle bijdragen te leveren, bijvoorbeeld aan het ondersteunen en trainen van kleine boeren in Azië en Afrika, maar ook aan ons doel om de voedsel- en nutriëntenzekerheid voor een snelgroeiende wereldbevolking te garanderen. Wij leveren producten met essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines en mineralen aan miljoenen mensen verspreid over de hele wereld. Bovendien produceren we onze zuivel steeds duurzamer. Zo genieten miljoenen mensen wereldwijd dagelijks van onze zuivelproducten. Die gedachte, die missie enthousiasmeert velen en geeft vleugels.”

Download het MVO-verslag 2014 van FrieslandCampina