“Nederland behoort tot de Europese landen die het beste scoren op het gebied van duurzaamheid. Het staat op de dertiende plaats in de Global Sustainability Index. Veel Nederlandse bedrijven proberen op een zo duurzaam mogelijke manier te ondernemen. De Nederlandse overheid moedigt ondernemingen ondertussen sterk aan tot het volgen van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor duurzaam ondernemerschap. En volgens de Sustainable Brand Index houden ook Nederlandse consumenten zich steeds meer bezig met duurzaamheid en het klimaat.

Tegelijkertijd staan bedrijven onder toenemende druk om transparantie te bieden ten aanzien van hun duurzaamheidsinitiatieven en om de resultaten daarvan inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen. Dit vindt zijn uiting in strengere wet- en regelgeving, en met name binnen de EU. Voorbeelden hiervan zijn de recentelijk voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, en de Europese Green Deal. Ondertussen vragen consumenten, stakeholders en overheden ook steeds vaker om bewijs van duurzaamheid. Enkel een groen logo is niet langer voldoende. We zien deze bewustwording terug bij Nederlandse bedrijven.

Maar het bieden van inzicht hierin is niet altijd even makkelijk voor bedrijven, om de simpele reden dat duurzaamheidsdata vaak verspreid liggen opgeslagen binnen organisaties en hun waardeketen. Het verzamelen en analyseren van deze duurzaamheidsdata neemt dan ook steeds complexere vormen aan en is vaak een tijdrovend en ingewikkeld proces. En het inwinnen van informatie door het verzamelen van data is één ding, maar wat je vervolgens met die data doet is nog veel belangrijker.

Dit, in combinatie met de vele groene initiatieven die in Nederland worden ontplooid, zorgt voor een groeiende behoefte van organisaties om stakeholders inzicht te bieden in hun duurzame besluitvorming. Bedrijven gaan dan ook steeds vaker op zoek naar een tool die het eenvoudig maakt om duurzaamheidsdata op te vragen, te delen en toe te passen en de benodigde inzichten geeft om intern en binnen de complete waardeketen duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Kortom: Veel bedrijven worden bij het opstellen van duurzaamheidsrapportages geconfronteerd met diverse uitdagingen. Volgens het recentelijk door Worldfavor gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Navigating the Landscape of Sustainability Reporting‘ is rapporteren over duurzaamheid geen sinecure. Uit dit onderzoek blijkt dat ze soms geen toegang hebben tot de data die ze nodig hebben. In de praktijk blijkt het ook een zeer tijdrovende aangelegenheid om inzicht te verwerven in de impact, risico’s en uitstoot van bedrijfsactiviteiten en om gefundeerde beslissingen te nemen. Daarnaast wordt het steeds lastiger om de wet- en regelgeving te doorgronden en daaraan te voldoen.

Er bestaan inmiddels diverse platformen en tools om het inwinnen van deze informatie eenvoudiger te maken en data makkelijker toegankelijk te maken. Maar de mogelijkheid om op eenvoudige wijze samen te werken met collega’s en leveranciers, de duurzaamheidsinspanningen binnen je organisatie op te voeren en de data te analyseren, te vergelijken, bij te houden en tot hapklare inzichten om te vormen, dat blijkt nog lastig voor de meeste aanbieders.

En daar spelen wij met Worldfavor op in, want dat zijn nu juist de belangrijkste voordelen van ons duurzaamheidsplatform. Onze oplossing maakt het mogelijk om praktische wijzigingen door te voeren die positieve resultaten opleveren. Ons wereldwijde netwerk zorgt ervoor dat organisaties in alle delen van de wereld toegang kunnen krijgen tot duurzaamheids- en compliance-data, zodat ze inzichten kunnen opdoen en delen.

Bedrijven zoals Spotify, O’Neill, Oatly, Nomad Foods en Nudie Jeans zetten ons duurzaamheidsplatform al in om data te verzamelen (zoals uitstootgegevens), om hun duurzaamheidsinspanningen aan te laten sluiten op internationale kaders zoals GRI en sustainable development goals (SDG’s) en om zowel intern als binnen hun waardeketen voor een soepeler rapportageproces te zorgen.

Het surfkleding- en surfboardmerk O’Neill is een goed voorbeeld van een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt, de complexiteit van de materie ondervindt en een beroep op ons platform doet om de volgende stap in zijn duurzaamheidstraject te zetten. Zij gebruiken onze tool om de traceerbaarheid te vergroten voor elke schakel in de toevoerketen, deze effectiever te monitoren en relaties met toeleveranciers te verdiepen. Zo vertelde Renske Lambert, global manager Ocean Mission bij O’ Neill, mij onlangs: ‘Om binnen onze waardeketen voor voortdurende optimalisatie te zorgen, moeten we ons overzicht op de betrokken productieprocessen verbeteren. Traceerbaarheid is een van de belangrijkste uitdagingen binnen de complexe wereldwijde toevoerketens van de kledingindustrie. We hebben onszelf de doelstelling gesteld om in 2025 te beschikken over 100% traceerbaarheid op onze Tier I- en Tier II-leveranciers.’

We zijn er trots op dat O’Neill voor Worldfavor heeft gekozen om het van ondersteuning te voorzien en hopen dat nog veel andere Nederlandse bedrijven hun voorbeeld volgen. Wij willen ze graag helpen met het vereenvoudigen van het maken van hun duurzaamheidsrapportages en de volgende stap in hun duurzaamheidstraject te zetten. Zo zorgen wij samen met onze klanten voor de verkleining van onze footprint.”

Over Worldfavor

Het duurzaamheidsplatform van De Zweedse startup Worldfavor maakt het eenvoudig voor organisaties om duurzaamheidsdata op te vragen, te delen en te analyseren. Bedrijven beschikken hiermee over de benodigde inzichten om intern en binnen de complete waardeketen duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Worldfavor komt hiermee tegemoet aan de groeiende behoefte van organisaties om stakeholders inzicht te bieden in hun duurzame besluitvorming. Worldfavor is al een succes in Scandinavië. Het telt wereldwijd meer dan 20.000 gebruikers en biedt ondersteuning aan bedrijven zoals Spotify, Oatly, O’Neill, Nomad Foods en Nudie Jeans.

Frida Emilsson, medeoprichter en COO van Worldfavor