Freek van Eijk benoemd tot directeur van de (private) Stichting Holland Circular Hotspot

Per 1 juni 2018 is Freek van Eijk benoemd tot Directeur van de (private) Stichting Holland Circular Hotspot. De Stichting Holland Circular Hotspot (HCH) komt voort uit een publiek-privaat initiatief dat bij de aanbieding van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is aangekondigd.

Freek van Eijk zal zich met het HCH team hardmaken voor het creëren en versterken van Circulaire Economie (CE) export- en investeringskansen voor het NL- bedrijfsleven en het realiseren van internationale uitwisseling van CE-kennis en innovatie. Dit doet de stichting in samenwerking met de Rijksoverheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hiermee kan Nederlandse kennis en expertise worden ingezet voor implementatie van de circulaire economie in internationaal verband, en voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). HCH zal de internationale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden versterken en nodigt partijen met een vergelijkbare ambitie uit om vooral samen op te trekken.

Verder zal HCH de internationale zichtbaarheid van Nederlandse kennis en initiatieven op het gebied van Circulaire Economie vergroten, helpen om het bestaande instrumentarium voor handel en innovatie toegankelijker te maken voor circulaire koplopers en zal ook optreden als het CE- loket voor buitenlandse partijen.

Jacqueline Cramer, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Holland Circular Hotspot: “ik ben verheugd met de benoeming van Freek van Eijk. Hij is een circulaire economie aanjager en verbinder van het eerste uur en brengt veel kennis en een groot netwerk in”.

Als Managing Director van Acceleratio was Freek van Eijk de initiatiefnemer van de eerste Internationale Green Deal “The North Sea Resources Roundabout” en mede initiator van NederlandCirculair! Ook ondersteunde hij UNIDO bij het opzetten van een CE-strategie. Daarvoor was hij onder meer Directeur strategie en PA bij multinational SUEZ en bestuurslid bij de Vereniging Afvalbedrijven en de Stichting Maatschappij en Onderneming.

Holland Circular Hotspot en haar partners delen de mooiste voorbeelden en hard geleerde lessen met de wereld tijdens de Holland Circular Economy Week (HCEW). HCEW biedt van 11-14 juni een 4-daags internationaal programma voor delegaties van over de hele wereld. Het programma richt zich op de thema’s: agrofood & biomassa, textiel, bouw, kunststof, elektronica en water & afvalmanagement. Er worden circa 170 buitenlandse gasten verwacht uit meer dan tien landen. Hoogtepunt van de week is het congres op 12 juni in de Fokkerterminal in Den Haag met topsprekers over Circulaire Economie en dat plaats biedt aan 400 personen. Staatssecretaris Van Veldhoven houdt een keynote speech en ook Thomas Rau en Jan Peter Balkenende zijn bevestigd als spreker. Op woensdag 13 juni worden er rond de 6 thema’s bedrijfsbezoeken gehouden. Donderdag 14 juni is voor matchmaking gereserveerd (bij het LEF-centrum, RWS Utrecht). Meer informatie en aanmelding kan via www.hcew.nl

Share Button