Frank Baggermans is directeur van Orange Business Services Benelux (OBS). Het bedrijf levert digitale diensten aan de groot zakelijke markt. De Orange Group is wereldwijd een van de meest invloedrijke spelers als het gaat om de digitale transformatie van klanten. Op corporate niveau staat er een stevig MVO-beleid, maar hoe heeft Frank dat vertaald naar lokaal niveau? Hoe staat het met de interne betrokkenheid? En hoe wil hij met klanten samenwerken aan een duurzame, digitaal inclusieve wereld? De inhoud van dit gesprek is te beluisteren via de podcast ‘Elise in MVO-land’, aflevering 2.

Leiderschap

Het is al een aantal jaren aan de gang; de drang om duurzaamheid vanuit zijn rol als directeur vorm en inhoud te geven binnen zijn bedrijf. Gedreven door invloeden uit de privésfeer, de ambitie vanuit het hoofdkantoor, de vraag van klanten en de speeches van inspirerende leiders zoals Feike Sijbesma (voormalig CEO van DSM), staat er nu een lokaal programma voor Orange Business Services Benelux. Het sluit aan op en concretiseert de missie van Orange Group; iedereen de sleutel geven om een duurzame en digitaal inclusieve wereld te bouwen.

Als je als leider geen drive hebt voor duurzaamheid, dan wordt het heel lastig om het onderdeel te maken van de strategie, filosofie en cultuur van het bedrijf.’ – Frank

Teamspirit

Het top-down uitrollen van de corporate strategie was geen optie voor Frank. Hij zocht medestanders op binnen zijn team. Samen gingen ze het gesprek aan met alle medewerkers; wat betekent deze missie voor ons? Hoe kun en wil jij hieraan bijdragen? Hieruit volgden drie focuspunten; 1. ‘Embracing People’ gericht op o.a. inclusiviteit, diversiteit en het welzijn van medewerkers, 2. ‘Doing Good’, waarbij het bedrijf andere organisaties ondersteunt om hun maatschappelijke missie waar te maken en 3. ‘Going Green’ met enerzijds de vergroening van de eigen organisatie en anderzijds het ondersteunen van de duurzaamheidsdoelen van klanten.

Vanuit duurzaamheid ga je integraler kijken naar de vraag van de klant. Het gaat niet alleen meer om kostenbesparing en efficiency. Het gaat om positieve impact maken in de breedste zin van het woord.’ – Frank

Digitale transformatie in duurzaamheid en v.v.

Digitale transformatie en innovatie zijn de meest besproken onderwerpen binnen directies, maar ook duurzaamheid komt steeds vaker voorbij in strategische workshops met klanten. Toch valt er in die combinatie winst te behalen. Frank merkt op dat IT-afdelingen echt wel nadenken over duurzaamheid, maar dat concrete doelstellingen nog wel eens ontbreken. Al pratende komen we tot de conclusie dat KPI’s per afdeling, zo ook voor IT, meer helderheid, slagkracht en versnelling zouden kunnen geven. Tegelijkertijd komt leiderschap hier weer om de hoek kijken; als je intrinsiek gemotiveerd bent dan zijn KPI’s en targets minder belangrijk.

OBS bij ‘Elise in MVO-Land’

 MVO, duurzaamheid, circulair of nieuwe economie; menig ondernemer raakt verstrikt in dit doolhof. In de podcast ‘Elise in MVO-land’ onderzoekt Elise Vonk hoe je er succesvol uit komt. Hier beluister je podcast #2 met Frank Baggermans van Orange Business Services in de uitzending.

NB: In de podcast gebruikt Frank de Engelse term CSR voor MVO/Duurzaamheid.

Beluister de podcast: