De jury heeft met name gewezen op het feit dat het rapport:

– refereert naar de Global Reporting Initiative (GRI) criteria en een GRI Index bevat;

– een duidelijke missie en sterk engagement van het management bevat;

– zeer volledig is en tal van voorbeelden bevat;

– zeer duidelijk gestructureerd is;

– geverifieerd werd door een auditor op basis van de ISAE 3000 norm;

– de mogelijkheden tot verbetering vooropzet;

– de impact van haar activiteiten, meer bepaald inzake investeringsfondsen, op haar sociale verantwoordelijkheid detailleert.