Het verslag duurzaam ondernemen: ‘De volgende stap in duurzame groei’ is dit jaar gecentreerd rond de drie strategische thema’s van duurzaam ondernemen: duurzaam ketenbeheer, klimaatverandering en sociale inclusie. Het verslag belicht tevens belangrijke mijlpalen zoals de oprichting van een CSR* Advisory Board, de implementatie van een uitgebreid CO2-neutraliteitsprogramma, de onderschrijving van de UN Principles for Responsible Investment en het partnership in Carbon Finance met het United Nations Development Program.