Forbo Flooring heeft sinds kort een milieuproductverklaring, oftewel Environmental Product Declaration (EPD), voor al haar producten. Een EPD is een document waarin door een derde partij geverifieerde informatie staat over de milieu-impact van een product. Hiermee wil Forbo inzicht geven in de impact van haar vloeren op het klimaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de opwarming van de aarde, de aantasting van de ozonlaag, maar ook aan de uitputting van fossiele en niet fossiele grondstoffen. Daarnaast worden de productiemethoden, grondstoffen en recycled content beschreven in de EPD. 

De vloerenfabrikant uit de Zaanstreek geeft zich bloot omdat het sterk hecht aan transparantie, openheid en duurzaamheid, en zich al jaren inzet voor een milieuvriendelijke productie. Het bedrijf levert met Marmoleum bijvoorbeeld een van de duurzaamste vloeren ter wereld.

Forbo kreeg haar EPD van UL Environment uit de Verenigde Staten dat hiertoe LCA’s (levenscyclusanalyses) uitvoerde voor al Forbo’s producten. De EPD is vervolgens door een derde en onafhankelijke partij, PE International, geverifieerd. Naast de eerder genoemde categorieën is er ook gekeken naar de impact van Forbo’s producten op de verzuring van land en water, de vermesting en op de fotochemische ozonvorming. Voor veel meer informatie en de EPD zie www.forbo-flooring.nl/milieuproductverklaring