Met het onderzoeksvoorstel ‘De Circulaire Sprong’ heeft Fontys €1 miljoen subsidie binnengehaald voor onderzoek naar circulaire transitie. De SPRONG-subsidie van Regieorgaan SIA is een grote investering in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

De Circulaire Sprong

Nederland wordt 100% circulair in 2050. Om dit te bereiken moeten producten anders worden vormgegeven en processen en verdienmodellen anders worden georganiseerd. Veel bedrijven zijn hier nog niet op ingesteld. Zuid-Nederland heeft als innovatieve industriële regio een bovengemiddelde opgave, maar is ook sterk genoeg georganiseerd om deze op te pakken. De SPRONG-groep De Circulaire Sprong legt de basis voor een industriële circulaire transitie. Het doel is om een nieuw economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact te ontsluiten in de regio.

Onderzoek via Living Labs

Met de partners Brainport Smart District en Midpoint Brabant zijn twee vraaggestuurde living labs – voor bouw/infra (Helmond) en textielketens (Tilburg) – reeds geïdentificeerd. Circulaire innovaties en werkwijzen worden daar ontwikkeld en met andere regio’s vergeleken. Twee extra living labs (op hightech en food) worden in lijn met de regionale zwaartepunten door dit consortium ontwikkeld.

Lector Circulaire Transitie en projectleider Jifke Sol geeft aan: ‘Met de living labs kunnen we écht verschil maken. Studenten, docenten en onderzoekers gaan samen met het bedrijfsleven aan de slag om hun circulaire vraagstukken te onderzoeken. We creëren met de living labs de circulaire professionals van de toekomst’. Tijdens haar lectorale rede op 19 november licht Sol de living labs verder toe.

Samenwerking met het bedrijfsleven

De kartrekker vanuit Fontys is het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. ‘Vanuit het expertisecentrum werken we nauw samen met het bedrijfsleven,’ vertelt extern programmamanager Fons Claessen. ‘Met deze subsidie kunnen we nu nog meer vaart maken om de zowel de vraagstukken van bedrijven als het daaronder liggende maatschappelijke vraagstuk rondom circulaire transitie op te pakken.’

Fontys for Society

Onderzoek staat bij Fontys hoog op de agenda. Elphi Nelissen, lid van het college van bestuur Fontys: “Recentelijk hebben we met de hele Fontys-gemeenschap – studenten, medewerkers, externe partners – een nieuw strategisch plan opgesteld voor de komende vier jaar: Fontys for Society. Kern van dit plan is dat Fontys zich niet alleen op onderwijs, maar ook op onderzoek verder wil ontwikkelen om zo maatschappelijke impact te maken. Deze subsidie past uitstekend binnen ons hoofdthema Sustainability en Circularity en laat des te meer zien hoe belangrijk dit thema ook door de maatschappij gezien wordt.”

SPRONG subsidie

Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. In de 1e ronde van SPRONG zijn 17 onderzoeksgroepen gehonoreerd. Iedere SPRONG-groep krijgt € 1 miljoen voor de 1e 4 jaar van het SPRONG-traject. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is een krachtige onderzoeksgroep te worden, volgt nog eens € 1 miljoen voor weer 4 jaar.

Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie

Op 19 november houdt het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie een symposium, waar de circulaire tools gepresenteerd worden, die Fontys samen met en voor MKB-ondernemers ontwikkeld heeft. Bovendien vindt in de middag de lectorale rede van lector Jifke Sol plaats, van het vorig jaar gestarte lectoraat Circulaire Transities.

Kijk voor meer informatie over het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie en het symposium op www.fontys.nl/fect.