Fonds Bestrijding Kinderarbeid weer open voor bedrijven

Wilt u actief kinderarbeid aanpakken in uw productieketen? Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 is het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) weer open. Samenwerkende bedrijven, ngo’s en lokale partners kunnen een projectvoorstel indienen voor subsidie, kennisdeling, advies en inhoudelijke begeleiding.

Voor 2019 stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken € 5,5 miljoen beschikbaar om kinderarbeid uit de productieketens van Nederlandse bedrijven te halen. Wereldwijd werken 152 miljoen kinderen op het land, in mijnen, steengroeven, naaiateliers of in de huishouding.

Nederland werkt mee aan het behalen van de internationale VN-doelen. Hierin staat dat in 2025 alle vormen van kinderarbeid definitief moeten zijn uitgebannen.

Oorzaken onderzoeken én aanpakken

FBK ondersteunt bedrijven die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen, en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen.

We verwachten dat bedrijven ook zelf maatregelen nemen in hun eigen onderneming door hun inkoopprocedures tegen het licht te houden. Ze kunnen er samen met hun (toe)leveranciers voor zorgen dat werknemers een eerlijk en leefbaar loon ontvangen. Met een leefbaar loon kan een werknemer zichzelf en zijn of haar gezin onderhouden.

Brede samenwerking

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor FBK-financiering is dat bedrijven in dezelfde sector gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere partijen zoals ngo’s en lokale bedrijven.

Bovendien wil FBK meer inzicht krijgen in, en kennis opdoen over de mogelijke gevolgen van maatregelen. Door deze kennis te delen en te verspreiden, leren bedrijven van elkaar. Zo doorbreken we het nog altijd heersende taboe op kinderarbeid.

Projectideeën vorige tender

Tijdens de 1e tenderopening in 2018 ontvingen we 19 projectideeën (quickscans), waarvan 11 voor productieketens in Afrika en 5 in Azië. Het grootste deel was bedoeld voor de landbouwsector: 7 voor de cacaosector en 4 voor de mineralensector.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van FBK, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid.

Foto: FNV

Share Button