In lijn met andere sectoren, ligt ook in de bouw de focus steeds vaker op duurzaam ondernemen. Het blijkt uit de sterk verbeterde isolatie van nieuwbouwwoningen, de volledig elektrische warmtepomp waarvan deze tegenwoordig voorzien worden, enzovoorts. Niet alleen bij de oplevering van woningen speelt duurzaam ondernemen een rol. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij sloopwerkzaamheden, waarbij steeds vaker getracht wordt elementen van bestaande bouwwerken te hergebruiken in nieuwbouwprojecten. Alleen bouwafval dat niet direct kan worden hergebruikt wordt op deze manier afgevoerd. Het helpt het milieu en klimaat te sparen. Doel van de bouwsector is om in 2050 volledig circulair te bouwen. De circulariteit zit zowel in het gebruik van bouwmaterialen, als in de opbouw van panden waar bijvoorbeeld een steeds groter deel van de benodigde stroom zelf wordt opgewekt. 

Niet alleen bouwbedrijven zetten in op de verduurzaming van hun projecten. Ook na de oplevering wordt veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van huizen. Het nieuwe platform Mijnduurzamewoning.nl helpt huishoudens hierbij, door advies te bieden over de mogelijkheden die zij na de oplevering van een project nog hebben op dit vlak. Denk aan een uitbreiding van het aantal zonnepanelen, of bijvoorbeeld de installatie van een laadpaal. 

Duurzaamheid bij de uitvoering van projecten 

Zoals reeds genoemd werd speelt circulair bouwen een steeds prominentere rol in de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Er zijn meer manieren waarop deze ondernemers inzetten op een duurzame manier van werken. Denk bijvoorbeeld ook aan het vervangen van de dieselaggregaten op de bouwplaats. Steeds vaker wordt heel bewust gekozen voor een aggregaat met zonnepanelen, waarbij de groene stroom zelf wordt opgewekt. Of denk aan een bouwkeet, waarvan het dak voorzien is van een aantal zonnecollectoren. Zo wordt de stroom voor de koffiemachine, het opladen van telefoons en het aansluiten van een laptop zelf opgewekt op de bouwplaats.

Gebruik van duurzame materialen op de bouwplaats

Bij de uitvoering van bouwprojecten wordt heel bewust gekozen voor duurzame materialen. De kunststof kozijnen in nieuwbouwwoningen zijn daar een goed voorbeeld van. Dit materiaal heeft relatief weinig onderhoud nodig en blijft vele jaren mooi. Consumenten hoeven de kozijnen vaak pas na 20 à 25 jaar te vernieuwen. In tegenstelling tot houten kozijnen, die soms al binnen 10 jaar vervangen worden als gevolg van slecht onderhoud. Bij slecht onderhoud ontstaat er al snel houtrot in deze houten kozijnen. Het leidt tot hoge kosten voor huishoudens en maakt dat er onnodig veel materialen worden weggegooid, daar waar dat vaak helemaal niet nodig is. 

Mijnduurzamewoning.nl is een nieuw platform.