Vrijdag 14 juni hebben de bouwmarktplaatsen, Madopt, DuSpot en Insert, en de circulaire bouwinitiatieven, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, digiGO en DigiC, het Manifest “Samen werken aan exponentiële groei van hoogwaardig hergebruik in de bouw” ondertekend. Dit manifest heeft als doel om binnen zes jaar minimaal 15% hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval in Nederlandse bouwprojecten te realiseren.

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben en zo ook een volledig circulaire bouweconomie. Dit houdt simpel gezegd in dat we moeten gaan bouwen zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten en de leefomgeving te vervuilen. Circulair materiaalgebruik, waaronder hergebruik, biobased materialen en andere duurzame alternatieven, speelt een cruciale rol om deze ambitie te bereiken.

Hergebruik wordt in verschillende sectoren steeds meer omarmd. Denk bijvoorbeeld aan het verhandelen van tweedehands kleding via marktplaatsen als Vinted. Marktplaatsen voor alledaagse tweedehands producten zijn inmiddels een begrip, maar in de bouwsector daarentegen is dit nog niet het geval, ondanks het feit dat de bouwsector verantwoordelijk is voor maar liefst 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland. De potentie voor hergebruik in de bouwsector is enorm.

Uit recent onderzoek blijkt dat de huidige lineaire bouwaanpak niet volstaat om binnen de klimaatdoelstellingen van Parijs te blijven₁. Door circulaire strategieën in te zetten, kan de bouwsector zijn impact met 27% verlagen; genoeg om binnen het CO2-budget voor maximaal 2°C opwarming te blijven. Circulair materiaalgebruik, waaronder hergebruik, biobased materialen en andere duurzame alternatieven, speelt hierbij een cruciale rol. Met name hergebruik kan tot 95% CO2-reductie opleveren vergeleken met nieuwe of gerecyclede materialen. Desondanks wordt momenteel slechts 0,24% van het sloopafval hergebruikt als bouwmateriaal

Commitment

De initiatiefnemers streven naar minimaal 15% hoogwaardig hergebruik van al het bouw- en sloopafval in Nederland tegen 2030, door het aandeel hergebruik jaarlijks te verdubbelen (momenteel 0,24% hergebruik). Dit zou neerkomen op ongeveer 3,75 miljard kg aan hoogwaardig hergebruik van bouwmateriaal per jaar! Om dit doel te bereiken, zullen bouwmarktplaatsen hun kennis delen en samenwerken om hergebruik te faciliteren. Opdrachtgevers van projecten (sloop-, renovatie- én nieuwbouwprojecten) worden aangemoedigd om in minimaal 10% van hun projecten minimaal 5% hergebruik van bouwmaterialen te realiseren in de komende jaren. Aanjagers van circulair bouwen zullen het manifest verspreiden en onder de aandacht brengen om zoveel mogelijk opdrachtgevers te betrekken en kennis over hergebruik publiekelijk te delen. Daarnaast zullen aanjagers een jaarlijkse Nederlandse Hergebruikmonitor opzetten, om beter inzicht te krijgen in het aandeel hergebruik.

Initiatiefnemers

Voor het kennisdocument dat Bas Slager van Repurpose en Madopt onlangs namens DigiC heeft geschreven, zijn verschillende online aanbieders van herbruikbaar bouwmateriaal geïnterviewd. Al snel werd duidelijk dat de markplaatsen DuSpot, Insert en Madopt eenzelfde ambitie hadden: het opschalen van hoogwaardig hergebruik in de bouwsector om de klimaatimpact van de bouwsector te beperken. Zodoende slaan de online bouwmarktplaatsen en circulaire bouwinitiatieven de handen ineen.

Dit manifest is een gezamenlijke inspanning van DigiC (Digitalisering in de Circulaire Bouweconomie), Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, digiGO, Insert, DuSpot, en Madopt. Deze organisaties zetten zich in voor de uitvoering en verdere verspreiding van dit manifest.

Het manifest markeert een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst voor de Nederlandse bouwsector. De komende periode zullen meer organisaties zich aansluiten bij dit initiatief. Samen kunnen we de impact van bouwen drastisch verminderen en een wezenlijke bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.